Skilt med videoovervågning foto: Colourbox

Tema: Overvågning

Omkring hver ottende FOA-medlem har oplevet overvågning på arbejdspladsen. Det kan både dreje sig om ulovlige private optagelser og såkaldte 'kontrolforanstaltninger'. I temaet her kan du læse om medlemmer, der er blevet overvåget, men også om overvågning, der skaber tryghed, og om hvad du bør være opmærksom på, hvis du bliver overvåget på jobbet.

En stor del af FOAs medlemmer har oplevet at blive overvåget i en arbejdssituation. Colourbox