Annonce

vaccination af frontpersonale foto tobias stidsen

Tema: Coronavirus

Skærpede kriterier afgør, hvornår frontpersonale vaccineres: Det skal du vide


Frontpersonale, der ikke har fået første vaccinestik, skal visiteres på ny efter skærpede kriterier - eller vaccineres efter deres alder. Få overblikket her.

Annonce

Ikke-vaccineret frontpersonale skal visteres på ny - eller tilbydes vaccine med udgangspunkt i deres alder. Det afhænger af, om man lever op til skærpede kriterier for vaccination af frontpersonale. Tobias Stidsen

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

En stor del af de 100.000 frontpersonaler, der var inviteret til vaccination og ventede på første stik, skal visiteres på ny efter skærpede kriterier. 

Kriterierne afhænger af, hvor tæt fysisk kontakt man har med borgere eller patienter, og hvor stor smitterisikoen er i ens arbejde. 

Hvis man ikke lever op til de skærpede kriterier, vil man i stedet blive tilbudt vaccine efter ens alder. Det fremgår af et notat fra Sundhedsstyrelsen. I notatet vurderer styrelsen, at mange af de 100.000 personer ikke opfylder de skærpede kriterier.

”Vi står heldigvis nu i en situation, hvor vi er langt fremme i udrulningen af vores vaccinationsprogram, har sikret robustheden i vores sundhedsvæsen og har god kontrol med epidemien,” siger enhedschef i Sundhedsstyrelsen, Bolette Søborg, i en pressemeddelelse.

”Derfor skal vi nu sørge for, at de ældste bliver vaccineret, da de er i størst risiko for alvorlige forløb. Størstedelen af personalet i sundheds-, ældre- og socialsektoren vil derfor blive vaccineret efter alder, på linje med den øvrige befolkning. Der vil dog stadig være mulighed for en fremskyndet vaccination for en mindre gruppe, og det er det, vi har beskrevet i vores nye retningslinje,” fortsætter Bolette Søborg.

Forståelse hos FOA

De skærpede kriterier for vaccination af frontpersonale er en af konsekvenserne af, at vaccinen fra AstraZeneca ikke længere benyttes. 

Hos FOA har sektorformand Torben Hollmann forståelse for Sundhedsstyrelsens prioritering.

”Vi har sagt, at det er fint, at vaccinen fra AstraZeneca tages ud, og det her er så konsekvensen, hvor man vælger at prioritere dem med den højeste alder, fordi de er i størst risiko. Det er svært at argumentere imod, for smitten er lav i samfundet, og det er den også på ældreområdet,” siger sektorformanden.

Nogle vil blive skuffede

”Det betyder, at der er nogle, der vil opleve, at de kommer længere ned i køen. Jeg har selvfølgelig forståelse for, at de er skuffede over, at de skal vente længere tid, men det er en af konsekvenserne ved at tage en vaccine ud,” siger Torben Hollmann.

Som eksempel på hvilket ikke-vaccineret frontpersonale, der kan blive visteret efter de skærpede kriterier, nævner enhedschef Bolette Søborg sygeplejersker på covid-afsnit og læger, der arbejder med patienter, der har symptomer på covid-19.

”Plejepersonale på et plejehjem eller botilbud, hvor der bor sårbare personer i særlig øget risiko, kan også tilbydes vaccination, hvis der er en lav andel af beboerne, der er vaccineret, sådan at vi forebygger smitte til de mest sårbare borgere,” siger Bolette Søborg.

Hvordan bliver du visiteret efter de skærpede kriterier?

Hvis du opfylder de skærpede kriterier, kan du blive visiteret på ny. Det bliver op til den enkelte arbejdsgiver at udfylde en liste over ikke-vaccineret frontpersonale, som opfylder de skærpede kriterier.

Hvis du ikke lever op til de skærpede kriterier, vil du blive tilbudt vaccination efter din alder.

Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at det personale, der henvises til ny visitation, lever op til de skærpede kriterier. Sundhedsstyrelsen vil i samarbejde med Statens Serum Institut foretage stikprøvekontrol af, om de henviste personer lever op til de skærpede kriterier.

Eksempler på personale, der lever op til de skærpede kriterier

  • Personale med tæt patientkontakt, fx læge, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent, bioanalytiker, ambulanceredder eller andre, der modtager patienter, der ikke er visiterede, fx på akutmodtagelse
    samt i akutberedskabet.
  • Plejepersonale og andre sundhedspersoner med arbejdsopgaver, der kræver tæt fysisk kontakt på fx plejecenter, midlertidige pladser og sociale botilbud med beboere i særlig øget risiko, hvor der formodes at være en lav andel færdigvaccinerede blandt borgere/beboere (under 80 procent), eller hvor der gennem en periode har været høj grad af smitteudbredelse lokalt. 

Eksempler på personale, der ikke lever op til de skærpede kriterier

  • Personale på plejecenter, midlertidige pladser mv. samt sociale botilbud med beboere i særlig øget risiko, hvor der er en formodning om en høj dækningsgrad til vaccination blandt borgere/beboere (over 80 procent).
  • Personale på sociale botilbud mv, hvor borgerne ikke betragtes som værende i særlig øget risiko.
  • Personale uden tæt borger/patientkontakt, fx rengøringspersonale, teknisk personale, administrativt personale, forskningspersonale uden patient/borgerkontakt, sekretærer, personale, der har samtaleterapi eller konsultationer, hvor det er muligt at holde afstand.

Din alder har betydning

Hvis du er fyldt 65 år, vil du blive vaccineret efter alder og ikke som led i målgruppe 4, som tæller frontpersonale. Vaccination af personer over 65 år er allerede igangsat.

Personale på 50-59 år (fødselsårgange fra 1971 til 1962 inklusiv) kan henvises, hvis de lever op til visitationskriterierne senest den 30. april 2021.

Personale under 50 år (fødselsårgang 1972 og yngre) kan henvises, hvis de lever op til visitationskriterierne senest den 21. maj 2021.

Hvis du allerede har fået første stik

Alle, der fået første vaccinestik med vaccinen fra AstraZeneca, vil blive tilbudt et stik mere med en anden vaccine. Andet stik vil ske inden for 12 uger, efter man fik første stik med AstraZeneca-vaccinen.

”Vi har gennemgået dokumentation og de faglige anbefalinger fra andre lande, og på den baggrund finder vi, at det bedste tilbud er at tilbyde alle, der har modtaget 1 stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca at få andet stik med en såkaldt mRNA-vaccine.”

”Dette vil de blive tilbudt cirka 12 uger efter, de fik deres første stik med covid-19 vaccinen fra AstraZeneca. To uger efter dette andet stik kan de betragtes som færdigvaccinerede,” siger direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm i en pressemeddelelse. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev