Annonce

Mai Lund Kirkegaard med sløret baggrund

Tema: Coronavirus

Plejehjemsleder: Ældre-organisationer skyld i massiv smitterisiko for beboere og personale


Forstander Mai Lund Kirkegaard er forarget over, at Ældre Sagen og Alzheimerforeningen sidste år pressede på for, at flere pårørende skulle ind på plejehjemmene. Efter hendes mening bidrog flere besøgende til de mange nye dødsfald.

Annonce

Stod det til plejehjemsleder Mai Lund Kierkegaard skulle besøgsrestriktionerne på plejehjem aldrig have været ændret kort før jul. Jørgen True

Af Anja Skov Granerud
Journalist

Annonce

Det var lige ved at være jul, da Styrelsen for Patientsikkerhed den 17. december 2020 ændrede besøgsrestriktionerne på landets plejehjem. En ændring, som Ældre Sagen og Alzheimerforeningen havde presset på for at få indført. Nu var det ikke længere kun en pårørende, der kunne besøge de ældre i egen bolig, men tre. 

På Else Mariehjemmet i Humlebæk, hvor Mai Lund Kirkegaard er forstander, betød det, at 87 kunne aflægge besøg i boligerne hos plejehjemmets 29 borgere. Før ændringen kunne én person aflægge besøg i boligen og yderligere to i de besøgsrum, der var indrettet til formålet. 

Og det undrer den dag i dag stadig Mai Lund Kirkegaard, at ændringen blev foretaget, når resten af landet lukkede mere ned.

”Præcis på dette tidspunkt var Danmark i gang med en stor nedlukning, og derfor kan det undre, at netop de mest sårbare beboere på plejehjemmene skulle udsættes for så massiv en smitterisiko. Det var allerede på dette tidspunkt varslet, at vaccinen ville blive givet til plejehjemsbeboerne indenfor 1-2 uger,” siger hun.

Og det var ikke kun de sårbare ældre, der blev udsat for unødig smitte, hvis man spørger Mai Lund Kirkegaard.

”Efter min mening blev og bliver plejepersonalet udsat for en unødigt høj smitterisiko - bare fordi det ansvarligt passer deres arbejde. Som leder er det frustrerende ikke at kunne sikre, at personalet er i sikkerhed i det daglige arbejde,” siger hun. 

I dag er tallene for døde og smittede på plejehjemmene rekordhøje uge efter uge, og det hænger ifølge Mai Lund Kirkegaard sammen med den beslutning, der blev taget kort før jul.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at denne beslutning er grunden til, at vi ser så massiv smitte og mange dødsfald på landets plejehjem lige nu. Det kræver ikke en virolog for at forstå, at denne beslutning har været afgørende og i visse tilfælde fatalt for den situation, som vi oplever lige nu. Det har uden tvivl givet vaccinen ringere vilkår for at have den ønskede effekt,” siger hun. 

Hun mener, at myndighedernes beslutning om at åbne for flere besøgende i beboernes eget hjem skyldes Ældre Sagen og Alzheimerforeningens ”massive pres for åbning”, og at netop det pres har medvirket til at tegne et billede af, at de ældre mistrivedes på landets plejehjem, og at smitterisikoen kom fra personalet.

”De historier, som vi fra specielt de to stærkeste patientforeninger på ældreområdet har oplevet, er en fremstilling af de danske plejehjem, som jeg ikke kan genkende. Jeg kender rigtig mange dygtige fagpersoner, som har givet udtryk for præcis sammen undren,” siger hun. 

Hos Ældre Sagen genkender man ikke, at der var tale om en større smitterisiko ved ændringen i besøgsrestriktionerne tilbage i december.

"At tillade 3 besøgende i egen bolig har ikke øget det samlede antal kontakter, sammenlignet med 1 besøgende i egen bolig og 2 ekstra i et besøgslokale, så derfor mener vi ikke at besøg i egen bolig burde udgøre en større risiko. Tværtimod har vi været bekymrede for, at besøg i besøgsrum med et stort flow af mennesker, potentielt kunne udgøre en større risiko," skriver de i et skriftligt svar til Fagbladet FOA.

I organisationen ser man heller ikke en direkte sammenhæng mellem flere besøgende og øget smitte.

"Vi mener, det er forkert at konkludere, at større adgang for besøgende, automatisk ville resultere i flere smittede og flere døde. Så vidt vides, er der endnu ikke eksempler på, at det er pårørende, der har bragt smitte ind på plejehjemmene," lyder det i svaret. 

I svaret slår Ældre Sagen ligeledes fast, at bekymringen omkring de ældres ensomhed på landets plejehjem ikke har handlet om personalets indsats, men om de generelle vilkår på plejehjemmene - altså ikke en kritik af det enkelte personale, men af de rammer, de arbejder under. 

"Der skal ikke herske nogen tvivl om, at der findes mange rigtig gode plejehjem, hvor personalet de seneste mange måneder har gjort kæmpe ekstra indsats for at skabe glæde og indhold i en svær tid. Og for det kan vi kun være taknemmelige. Men det ændrer ikke på, at nedlukningen har været – og er – en særdeles hård tid for de ældre på plejehjem. Ligesom den helt sikkert også har været det for personalet," skriver de i mailen.

Også hos Alzheimerforeningen er man uenig i, at ændringen var uansvarlig og i sidste ende førte til den smitte, vi ser på plejehjemmene i dag.

”Der kom ikke flere pårørende ind på plejehjem efter de ændringer, som Magnus Heunicke gennemførte i december. Ændringen handlede alene om, at det samme antal pårørende kunne komme på besøg i beboernes private bolig fremfor i fælles besøgslokaler," siger han og tilføjer:

"Præcis det, vil jeg mene, mindsker risikoen for smitte, fordi det ud fra et smittehensyn er mere effektivt, at man, hvor det praktisk kan lades sig gøre, begrænser besøgende til kun at være i beboerens private bolig. Vi har jo også hørt, at det har været svært for nogle plejecentre at holde en høj hygiejnestandard i besøgsrummene, fordi der ikke altid har været personale nok,” siger direktør i Alzheimerforeningen, Nis Peter Nissen.

Om det pres, organisationen var med til at lægge på myndighederne, siger han: 

”Hvor kommer det pres fra? Det er jo ikke noget, vi har fundet på. Vi er blevet kimet ned af pårørende, der fortæller om helt urimelige forhold. Jeg er blevet ringet op så sent som i dag. Det er gået helt over gevind. Flere end 40 kommuner havde i foråret en praksis, hvor man lavede ulovlig frihedsberøvelse på plejehjemmene.”

Han mener ikke, at de i organisationen har presset på for lempelser, men derimod for, at reglerne blev fulgt uden at være for "rigide". Dog understreger han, at det aldrig har været hans ønske at skyde skylden på personalet. 

”Vi har hver eneste gang skrevet direkte til den kommunale bestyrelse og lagt presset på politikerne. Du vil ikke høre mig sige, at det var de enkelte medarbejdere. Tværtimod har jeg bakket op om medarbejderne, når jeg kunne komme af sted med det. Vi synes, medarbejderne har stået med ryggen mod muren uden test og værnemidler, og de forhold ønsker vi, bliver taget alvorligt,” siger han. 

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der udsteder retningslinjer på ældreområdet, men styrelsen har ikke ønsket at kommentere på, om ændringen var forsvarlig. I stedet henviser de til Sundhedsministeriet. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev