Annonce

Kvinde går i skoven med to hunde.

Tidlig pension på vej: Se, hvordan du ellers kan trække dig fra jobbet


Lige nu forhandler Folketingets partier om tidlig pension, som en del FOA-medlemmer forventes at kunne benytte sig af. Men medlemmerne er forskellige, og de får brug for hele pensionspaletten. Her kan du få du et overblik over, hvad der er af muligheder.

Annonce

Flere veje kan føre dig til dit otium. Lovgivningen tilbyder forskellige muligheder afhængigt af behov og ønsker. Sidste skud på den stamme er regeringens forslag om tidlig pension, der netop nu forhandles i Folketinget. iStock

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

FOAs medlemmer tænker langtfra ens om tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. De fordeler sig lige som danskerne bredt set på forskellige typer, der har forskellige behov for og ønsker til, hvordan de vil afslutte arbejdslivet.

En medlemsundersøgelse viser dog, at to tredjedele af medlemmerne på tværs af faggrupper regner med at stoppe, før de får ret til folkepension.  Og endnu flere (79 procent) vil gerne benytte sig af tilbuddet om tidlig pension, hvis regeringen får sit forslag gennem Folketinget.

”Derfor er forslaget om tidlig pension så vigtigt for vores medlemmer. Mange er startet tidligt på arbejdsmarkedet, og de fleste har haft både fysisk og psykisk krævende opgaver,” siger FOAs formand Mona Striib.

Men der er også brug for andre ordninger, mener hun.

”Vi vil gerne have en tretrins-raket med lettere adgang til førtidspension, seniorpension for de nedslidte og den tidlige pension til dem, der endnu ikke helt nedslidte, men ikke kan holde de sidste år.”

Et nyt forskningsprojekt om ”Seniorarbejdsliv”, som næsten 16.000 over 50-årige fra forskellige brancher og fag har deltaget i, viser væsentlige forskelle mellem FOAs store faggrupper. En fjerdedel af sosu’erne vil for eksempel ’blive på arbejdsmarkedet så længe som muligt’, mens det kun er hver sjette dagplejer og hver tiende pædagogmedhjælper.

Cirka to ud af fem i de tre faggrupper forventer ifølge undersøgelsen at trække sig fra arbejdsmarkedet med efterløn. De af dem, der også bliver berettiget til tidlig pension, kan derfor komme i en valgsituation, påpeger Per H. Jensen, der er professor og arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet.

”Hvis jeg havde valget, ville jeg nok vælge tidlig pension, for i efterlønnen får man en meget stor modregning fra sin arbejdsmarkedspension. FOAs medlemmer kom dog ret sent med i pensionsordningerne, så mange har en relativt lille opsparing. Budskabet er, at man bør lave sin egen individuelle beregning af, hvad der bedst kan betale sig,” siger han.

I sit forslag til tidlig pension vurderer regeringen, at i 2022 vil 4000 personer indenfor FOAs faggrupper vil være berettigede til ydelsen. Mange med behov for at slutte arbejdslivet før folkepensionsalderen må derfor satse på andre ordninger.

Per H. Jensen vurderer, at tidlig pension vil være dødsstødet til efterlønnen, og slidte seniorer vil derfor sprede sig på andre ordninger og ydelser.

”Nogle vil søge over i dagpenge- og sygedagpengesystemet, som vi allerede kan se det. Men ellers bliver tilbagetræknings-paletten i fremtiden: førtidspension, seniorpension, tidlig pension – og kun ganske få efterlønnere,” siger han.
 

Guide: Sådan kan du slutte dit arbejdsliv

Førtidspension

Alder: Tidligst når du er 18 år. Men kun i særlige tilfælde kan personer mellem 18 og 39 år få førtidspension.
Krav: Din arbejdsevne skal være varigt og væsentlig nedsat, så du ingen muligheder har for at forsørge dig selv, heller ikke i fleksjob. Du vil ofte skulle deltage i forudgående ressourceforløb (1-5 år), der skal afklare din arbejdsevne.
Ydelse: 19.092 kroner om måneden til enlige, 16.229 kroner til gifte/samboende (før skat).

Seniorpension

Alder: Tidligst 6 år før folkepensionsalder.
Krav: Din arbejdsevne skal være varigt nedsat og må højest være 15 timer om ugen. Du skal have haft en langvarig tilknytning til arbejdsmarkedet, det vil sige mindst 27 timer om ugen i 20-25 år. Kravet er mindre, hvis du har været ansat i fleksjob.
Ydelse: Som ved almindelig førtidspension.

Efterløn

Alder: Afhænger af fødselsdato, men stiger lige som folkepensionsalderen de kommende år.
Krav: Medlemskab af A-kasse og ret til dagpenge, indbetaling til ordningen i en længere årrække.
Ydelse: Fuldtidsforsikrede 17.366 kroner (91% af højeste dagpengesats) eller 19.083 kroner (100 procent af højeste dagpengesats) afhængigt af hvornår, man starter på efterlønnen.
Deltidsforsikrede: 12.722 kroner/11.577 kroner om måneden. Alle beløb er før skat. Pensionsopsparing og eventuelle indtægter kan modregnes i ydelsen. Efterlønsperioden mindskes gradvis fra 5 år til 3 år.
Fleksydelse: Særlig efterlønslignende ordning til ansatte i fleksjob. Ydelse: 17.370 kroner (91%), 19.088 kroner (100%) om måneden før skat.

Folkepension

Alder: Afhænger af fødselstidspunkt, fra 2019 til 2022 stiger folkepensionsalderen fra 65 til 67 år, og den forventes at stige yderligere.
Krav: Fuld folkepension kræver, at du har boet i Danmark mindst 40 år, fra du er fyldt 15 år. Har du boet her kortere tid, bliver pensionen forholdsmæssigt nedskåret.
Ydelse:  Maksimalt 13.541 kroner til enlige og 9.995 kroner hver til gifte/samlevende om måneden (før skat). Folkepensionister har endvidere mulighed for at supplerende ydelser som boligydelse, varmetillæg, helbredstillæg og den supplerende pensionsydelse (ældrecheck). De fleste vil også få udbetalt ATP og deres arbejdsmarkedspension, når de bliver folkepensionister.

Tjenestemandspension

Tjenestemænd er omfattet af særlige regler for tilbagetrækning og ydelser. Mindre end 1% af de ansatte på FOAs overenskomstområder er tjenestemænd.

Gradvis tilbagetrækning: Delpension

Ordningen er ved at blive afviklet og er helt væk efter 2025. Kun hvis du er født før den 1. januar 1959, kan du gå ned i tid og få suppleret lønnen med delpension. Muligheden for delpension slutter ved folkepensionsalderen.
Du kan også få udbetalt delpension fra PenSam. På den måde kan du få råd til at gå ned i arbejdstid ved at få en del af sin livsvarige pension udbetalt, mens du stadigvæk arbejder. Du kan også supplere delefterløn med pension fra PenSam. I begge tilfælde er kravet, at du går minimum 10 procent ned i arbejdstid.

Kilder: ”Seniorhåndbogen 2019”, Borger.dk, Beskæftigelsesministeriet, KRL/FOAs OK-afdeling, PenSam

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev