Annonce

Tema: Coronavirus

Dagpenge og sygedagpenge: Sådan er dine rettigheder nu


Coronakrisen har ført til store ændringer i hele samfundet, og den påvirker også dig, hvis du får dagpenge eller sygedagpenge. Læs, hvad ændringerne betyder for dig.

Annonce

På grund af coronakrisen er vilkårene for at modtage dagpenge og sygedagpenge  lempet. Få overblikket over ændringerne her.  Istock

Af Andreas Hemme
Journalist

Annonce

Opdatering 20. april: Af artiklen fremgår det, at vilkårene for sygedagpengemodtagere og dagpengemodtagere er midlertidigt lempet til henholdsvis den 9. juni og 31. maj. Begge lempelser er nu forlænget til og med den 30. juni. Læs mere her

For at afbøde de negative konsekvenser, som coronakrisen kan få for dagpenge- og sygedagpengemodtagere, er vilkårene for at modtage ydelserne lempet i en midlertidig periode. Derudover er der sket ændringer i forhold til sagsbehandlingen af 

fleksjob, førtidspension, ressourceforløb og seniorpension.

Christine Sarka, der er socialpolitisk konsulent i FOA, og Finn Holst Villadsen, der er chefkonsulent i FOAs a-kasse, fortæller her, hvad det betyder for dig.

Først og fremmest understreger Christine Sarka, at din lokale afdeling er der for dig:

"Selvom FOAs lokale afdelinger er lukkede for personligt fremmøde for tiden, er det stadig muligt at få hjælp til din sag og svar på spørgsmål. Så tøv endelig ikke med at rette henvendelse til din lokalafdeling telefonisk eller skriftligt," siger hun.


Læs også: Sygedagpenge: Disse datoer skal du være opmærksom på

Midlertidig forlængelse af sygedagpengeperiode
Du har normalt kun ret til sygedagpenge i 22 uger fra det tidspunkt, hvor din arbejdsgiver søger om sygedagpengerefusion, eller du selv får sygedagpenge, og måneden ud. 
 
Det er det, man kalder revurderingstidspunktet, hvor der skal tages stilling til, om du kan få forlænget dine sygedagpenge. Eller om du skal overgå til et jobafklaringsforløb med ressourceforløbsydelse, som er et lavere forsørgelsesgrundlag end sygedagpenge.  
 
Nu er sygedagpengeperioden midlertidigt blevet forlænget med tre måneder. Det vil sige, at hvis du skulle have nået revurderingstidspunktet i perioden 9. marts til 9. juni, så skal der ikke tages stilling til, om dine sygedagpenge forlænges eller ej. 
 
Din sygedagpengeperiode bliver altså automatisk forlænget med tre måneder. 
Loven blev vedtaget med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts. For nogen kan det derfor gøre sig gældende, at kommunen efter 9. marts har truffet en afgørelse om, at du ikke opfylder nogle af kriterierne for forlængelse. Den afgørelse skal kommunen trække tilbage, og forlænge perioden med tre måneder. 
 
Det samme er tilfældet, hvis du allerede har fået forlænget din sygedagpengeperiode. Hvis din forlængelse skulle udløbe i perioden, får du også automatisk forlænget den med tre måneder.
 
Det hele forudsætter dog, at du stadig er uarbejdsdygtig grundet egen sygdom i hele perioden. Bliver du rask, eller vurderer kommunen, at du ikke længere har ret til sygedagpenge, fordi du er arbejdsdygtig, gælder den midlertidige forlængelse ikke.
 

Indsatsen for sygemeldte i jobcenteret er delvist sat på pause

Flere af indsatserne over for sygemeldte er nu sat på pause. Som sygemeldt skal du ikke møde til personlige samtaler på jobcenteret, men kommunen må gerne lave en telefonisk opfølgningssamtale med dig, hvis det giver mening og kan lade sig gøre. 
 
Hvis din kommune gerne vil lave opfølgningssamtaler telefonisk, så har du pligt til at deltage. 
 
Derudover er beskæftigelsesindsatsen som for eksempel virksomhedspraktik og ansættelser med løntilskud også sat på pause. Det samme gør sig gældende for delvis tilbagevenden til arbejdspladsen, hvis det ikke er muligt på grund af coronakrisen.
 

Læs også: Arbejdsløse og corona: Rådighedspligter droppes

Forbruget af dagpengeretten sættes i bero i tre måneder
Normalt har du ret til dagpenge i to år inden for en tre års periode. Men fra den 1. marts til den 31. maj er det besluttet, at de dagpenge, du får udbetalt, ikke forbruger af dagpengeretten. Det vil sige, at hvis du for eksempel gik ind i marts måned med fem måneder tilbage af din dagpengeperiode, så vil du stadig have fem måneder tilbage, når vi når den 1. juni. 
 
Det samme gør sig gældende for supplerende dagpenge. Normalt har du ret til supplerende dagpenge i 30 uger, og i perioden fra 1. marts til 31. maj forbruger du ikke af de 30 uger, også selvom du stadig har deltidsbeskæftigelse. 
 
Det vil sige, at hvis du fra den 1. marts havde 15 uger tilbage af dine supplerende dagpenge, så vil du fra 1. juni stadig have 15 uger tilbage, lige meget hvor mange uger med supplerende dagpenge, du har arbejdet på dit deltidsjob i de tre måneder. 
 

Læs også: Fyret på dagpenge: Jeg havde ikke råd til mad

Der bliver ikke trukket karens i tre måneder
 
Normalt bliver du trukket én dags dagpenge hver fjerde måned. Det er det, man kalder karens. Men i perioden 1. marts til 31. maj bliver det ikke trukket karensdag. 
 
Normalt kan du undgå en karensdag, hvis du inden for de fire måneder har arbejdet 148 timer. Hvis du har beskæftigelse i perioden 1. marts til 31. maj, så tæller dine timer stadig med i forhold til at undgå en karensdag efter den 31. maj. 
 
Beslutningen om ikke at trække karens i perioden er blevet taget med tilbagevirkende kraft fra den 1. marts. Det vil sige, at hvis din karensdag faldt sammen med udbetalingen for marts måned, så er du blevet trukket, da man ikke kunne nå at stoppe det. Men de penge vil så blive tilbageført til dig. Der er tale om et beløb svarende til én dags dagpenge.
 

Mulighederne for at få tilkendt fleksjob, førtidspension, ressourceforløb og seniorpension under coronakrisen

For at få tilkendt fleksjob, ressourceforløb eller førtidspension, skal du normalt til møde med kommunens rehabiliteringsteam først. Da det ikke kan lade sig gøre i disse dage, kan kommunerne vælge at holde rehabiliteringsmøderne virtuelt, og uden at du nødvendigvis deltager i mødet – dog kun hvis du giver samtykke til det. 
 
Det er op til kommunen selv, om de vil og kan afholde møderne på denne måde, så du kan ikke være sikker på, om det er en mulighed i lige præcis din kommune. Hvis det ikke er muligt, beholder du den ydelse, du er på nu, indtil det igen er muligt at mødes med teamet. 
 
Afholdes mødet virtuelt, kan du bede om at deltage, hvis du har mulighed for det hjemmefra, og det er også muligt at få en bisidder med til mødet for eksempel fra din lokale FOA-afdeling.
 
Kommunen kan kun træffe afgørelse i din sag, hvis du er enig i rehabiliteringsteamets indstilling. For eksempel hvis rehabiliteringsteamet har indstillet dig til det fleksjob, du gerne selv vil have, eller du har søgt om førtidspension på det foreliggende grundlag. 
 
Hvis kommunen ikke er enig med rehabiliteringsteamet i deres indstilling, skal din sag genbehandles i teamet, hvor du også deltager, når det igen er muligt at mødes fysisk.
Sagsbehandlingen er altså ikke gået stå, men der kan være forsinkelser, for eksempel når det drejer sig om at indhente lægeattester og lignende. 
 
Har du ansøgt om seniorpension, skal din sag ikke forelægges rehabiliteringsteamet, før der kan træffes afgørelse. Så her kan kommunens pensionsafdeling blot tage stilling til din ansøgning på baggrund af de oplysninger, som din sagsbehandler i samarbejde med dig har udarbejdet. 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev