Annonce

En kvinde kigger ud af sin terassedør

Sygedagpenge: Disse datoer skal du være opmærksom på

Reglerne om sygedagpenge er komplicerede og kan være svære at finde rundt i. Her er fem tidspunkter i dit sygdomsforløb, som du skal være opmærksom på.  

Annonce

Det er godt at have tjek på reglerne for sygedagpenge, hvis uheldet er ude og du må sygemelde dig i en længere periode. Iben Gad

Af Andreas Hemme
Journalist

Annonce

Når du bliver syg fra arbejdet, er det ikke nødvendigvis kun din sygdom, du skal forholde dig til. Der er nemlig flere ting, du skal være opmærksom på, når du skal have udbetalt sygedagpenge. 

Christine Sarka, der er socialpolitisk konsulent i FOA, har dog ét bestemt råd, som hun vil give før alle andre: 

”Tag fat i din fagforening og din tillidsrepræsentant så tidligt som muligt. Vi hører nogle gange, at de bliver kontaktet alt for sent, og så kan det være svært at gøre noget ved, hvad kommunen vælger at afgøre om dine sygedagpenge,” fortæller hun. 

Her er fem tidspunkter, du ifølge Christine Sarka skal være opmærksom på, hvis du er sygemeldt: 

1. Når du melder dig syg

Du skal melde dig syg til din arbejdsgiver den dag, hvor du bliver syg, efter de retningslinjer der gør sig gældende på din arbejdsplads. De fleste FOA-medlemmer får løn under sygdom, og skal derfor ikke have sygedagpenge fra kommunen. Din arbejdsgiver har ret til at få de sygedagpenge, som du ville have fået, hvis du ikke havde ret til løn under sygdom. 

Der går dog 30 dage, før din arbejdsgiver kan søge om sygedagpengerefusion fra din hjemkommune. Det betyder samtidig, at kommunen ikke bliver involveret i dit sygdomsforløb, hvis du er syg i mindre end 30 dage.

2. Efter 30 dage

Hvis du er syg i mere end 30 dage, og din arbejdsgiver søger om sygedagpengerefusion vil kommunen altså blive oplyst om din sygemelding. Der vil blive sendt et oplysningsskema til dig fra kommunen, som skal være udfyldt senest otte dage efter, at kommunen har sendt det. 

Her bliver der blandt andet spurgt ind til tidsperspektivet i din sygemelding og mulighederne for at kunne vende tilbage til dit arbejde. Hvis du har en brækket arm, og du ved, at du snart vender tilbage, så skal du og kommunen gøre meget lidt. Hvis Du umiddelbart kommer til at være sygemeldt i mere end otte uger, så starter der er opfølgningsforløb i kommunens jobcenter.

3. Otte uger

Senest otte uger efter du har meldt dig syg, skal du have din første samtale med jobcenteret. Hvis du i oplysningsskemaet til kommunen har oplyst, at du forventer at være sygemeldt i mere end otte uger, vil kommunen i mange tilfælde anmode om en lægeattest, som de betaler, før du skal til den første samtale med jobcenteret. 

Ifølge sygedagpengeloven skal den første samtale finde sted inden otte uger fra første sygedag.

4. Efter otte uger

Efter de otte uger er gået, og du har været til første samtale med jobcenteret, skal du til samtale med jobcenteret minimum tre gange mere inden for de første seks måneder fra første sygedag. 

Herefter planlægger jobcenteret i samarbejde med dig, hvornår og hvor ofte det giver mening at følge op i din sag. Både jobcenteret og du har dog ret til at bede om et møde hyppigere end beskrevet her, hvis der er behov for det. 

Der er kommet nye regler fra 2020, som betyder, at der ikke længere skal ske opfølgning hver fjerde uge. De nye regler betyder også, at du nu selv skal booke samtaletidspunktet med jobcenteret elektronisk. Hvis du er startet delvist i arbejde eller deltager i en af jobcenterets tilbud for at hjælpe dig tilbage til arbejdsmarkedet, kan opfølgningen ske telefonisk

5. 22 uger - også kaldet revurderingstidspunktet

Du har som udgangspunkt kun ret til sygedagpenge i 22 uger fra det tidspunkt, hvor din arbejdsgiver søger om sygedagpengerefusion og måneden ud. 

Det vil sige, at hvis de 22 uger slutter den femte januar, så kan du stadig få sygedagpenge resten af januar måned. 

Der er dog mulighed for at få forlænget sin sygedagpengeperiode. Det vil være din sagsbehandler på jobcenteret, der vurderer, om du kan få forlænget din sygedagpengeperiode. 

Vurderingen bliver baseret på forskellige ting som de lægelige oplysninger, hvordan det går med at vende tilbage til dit arbejde eller deltagelse i tilbuddet fra jobcenteret, din egen vurdering af din helbredssituation og lignende. 

Hvis din sagsbehandler påtænker at stoppe dine sygedagpenge, så skal der senest 14 dage før dine sygedagpenge stopper foretages en partshøring. Her er det vigtigt, at du i god tid inden de 22 uger er gået har involveret din tillidsrepræsentant og din faglige afdeling så de bedst muligt kan hjælpe dig med at undgå at få stoppet dine sygedagpenge – og dermed arbejdsgivers ret til sygedagpengerefusion.

Hvis kommunen vælger at stoppe for dine sygedagpenge, kan du klage over afgørelsen. Klagen vil i første omgang blive behandlet af jobcenteret, og hvis de fastholder afgørelsen, vil sagen gå videre til Ankestyrelsen.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev