Annonce

Skilt til psykiatrien

FOA og SIND: 600 millioner til psykiatrien er en god start

I den nye finanslov er der afsat 600 millioner kroner årligt fra 2020 til at styrke psykiatrien, og arbejdet med at lave en 10-års plan for området igangsættes.

Annonce

”Der skal ikke kun ansættes flere læger med fokus på den medicinske del af behandlingen. Det er vigtigt med en bred vifte af personale som FOAs medlemmer, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere og flere psykologer,” siger formand for SIND Knud Kristensen.  Colourbox

Af Andreas Hemme
Journalist

Annonce

Med overskriften ”Styrket psykiatri” er der i den nye finanslov afsat 600 millioner kroner årligt til psykiatriområdet. Derudover igangsættes arbejdet med at lave en 10-års plan for psykiatrien, der skal sætte en langsigtet kurs for området. 

Formand for social- og sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann mener, at det er et godt udgangspunkt til at få lavet en holdbar plan for psykiatrien.

”600 millioner kroner er en god start, men der skal selvfølgelig flere penge til i det lange løb. Men udgangspunktet er godt med fokus på flere sengepladser og mere personale, og nu kan vi få en god begyndelse på 10-års planen, så vi kan komme videre,” siger Torben Hollmann. 

Håber på en tværfaglig indsats

I aftaleteksten om finansloven fremgår det, at 510 millioner kroner skal gå til en generel styrkelse af kapaciteten og en forbedring af normeringer i psykiatrien. Hvordan pengene konkret udmøntes skal besluttes i samarbejde med Danske Regioner, men de skal i overvejende grad dække udgifter forbundet med mere personale. 

Formanden for SIND – Landsforeningen for psykisk sundhed, Knud Kristensen, håber, at der bliver tænkt på forskellige faggrupper, når der snakkes om mere personale. 

”De penge ser vi gerne bliver brugt på en tværfaglig indsats. Der skal ikke kun ansættes flere læger med fokus på den medicinske del af behandlingen. Det er vigtigt med en bred vifte af personale som FOAs medlemmer, ergo- og fysioterapeuter, socialrådgivere og flere psykologer,” siger Knud Kristensen. 

Socialpsykiatrien må ikke blive glemt

I SIND er man enige i, at de 600 millioner kroner er en god start, men at det langt fra er nok. Specielt den manglende fokus på socialpsykiatrien er et problem. 

”De 600 millioner kroner er udelukkende til sundhedssektoren. Men vi mangler penge til den sociale indsats, og de skal også findes et sted. I det kommende arbejde med 10-års planen er der altså nødt til også at være fokus på det område,” siger Knud Kristensen. 

Det er formand for social- og sundhedssektoren i FOA Torben Hollmann enig i: 

”Der er store problemer ude i kommunerne. De borgere, der er i kontakt med socialpsykiatrien, får ikke den behandling, de skal have. Så bliver de indlagt og udskrevet for hurtigt, og så kører møllen igen,” siger han. 

150 særlige sengepladser

I aftaleteksten om finansloven er der lagt op til, at der skal findes en løsning på, hvad man gør med de 150 særlige sengepladser, der blev åbnet fra januar 2018 med det formål at afværge vold på bosteder.

Ifølge Enhedslistens psykiatriordfører, Peder Hvelplund, kan man ved at flytte pladserne fra kommunerne til regionerne give et løft til både socialpsykiatrien og kapaciteten i hospitalspsykiatrien. Den løsning har Danske Regioner og KL selv været inde på tidligere.

”Der er lagt op til, at vi kigger på det forslag, som KL og Danske Regioner tidligere kom med. Så kan vi få konverteret de 150 pladser, så de hører under regionerne. Det vil spare kommunerne nogle penge, som kan udmøntes i et løft af socialpsykiatrien,” siger han.

Det fremgår ikke klart af finansloven, om de 150 pladser vil udløse et ekstra beløb til regionerne, hvis de overtager pladserne. 

Det er en akut løsning

Peder Hvelplund understreger derudover, at de 600 millioner kroner årligt er en akut løsning, der skal skabe bedre forudsætninger for det kommende arbejde med 10-års planen:

”Lige nu står vi med en brændende platform i psykiatrien. Vi har brug for en akut løsning, der kan give et løft i kapaciteten og behandlingskvaliteten, og det er det, de 600 millioner går til. Men den væsentlige opgave er 10-års planen, og det er klart, at til den er der brug for yderligere finansiering.” 

Psykiatrien på finansloven

I den nye finanslov er der aftalt følgende om psykiatrien:

- Der afsættes i alt 600 millioner kroner årligt fra 2020 og frem til at styrke psykiatrien.

- Af dem afsættes 510 millioner til en generel styrkelse af kapaciteten og forbedring af normeringerne i
psykiatrien.

- Kapaciteten på Sikringen skal øges med 10 pladser og etableres hurtigst muligt. Sikringen er en landsafdeling for de mest syge, behandlings- og plejekrævende psykisk syge i Danmark.

- De resterende 90 millioner kroner afsættes til retspsykiatrien. De skal blandt andet gå til at øge kapaciteten, så retspsykiatriske patienter ikke optager sengepladser fra andre patienter, der er indlagt i behandlingspsykiatrien.

- I samarbejde med Danske Regioner og KL skal der tages stilling til, hvordan de 150 nye særlige sengepladser fremover skal administreres. Pladserne skal stadig fokuseres mod den tiltænkte målgruppe.

- Arbejdet med at lave en 10-års plan for psykiatrien igangsættes.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev