Annonce

Kommunalvalg: Børn og ældre

Se om din kommune har sparet på ældre


Kommunerne har i gennemsnit sparet 7 procent pr. ældre over 65 år siden sidste kommunalvalg, viser kommunernes egne nøgletal. Klik på kortet og se tallene for din kommune.

Annonce

Størstedelen af kommunerne har skåret på udgifterne til ældre over 65 år siden sidste kommunalvalg. Klik på kortet længere nede på siden og find tallene for din egen kommune. Copyright Emotion

Af Marie Brynskov
Journalist

Annonce

Opdateret: 13.10.2017
81 ud af landets 98 kommuner har skåret på udgifterne til de ældre siden kommunalvalget i 2013. 

Det viser en opgørelse fra Økonomi – og Indenrigsministeriet over driftsudgifterne til blandt andet hjemmehjælp, plejehjem og genoptræning af ældre og handicappede.

I 2016 brugte kommunerne i gennemsnit 2.955 kroner mindre pr. ældre over 65 år end i 2013. Det svarer til et fald på syv procent i gennemsnit. 

“Kommunerne er generelt økonomisk pressede, ikke mindst på ældreområdet, hvor der kommer flere ældre,” siger Kurt Houlberg, professor i kommunaløkonomi på VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (artikel fortsætter under kortet).
 


Læs også: Sosu om besparelser: Politikerne siger jeg skal tænke 'smartere'

Rehabilitering sparer penge

Rehabilitering er blandt andet vundet stort frem på ældreområdet.

“Det handler om rehabiliterings-tankegangen, hvor man har omlagt ældreplejen fra ’hjælp til selvhjælp’, hvor tanken er, at man i højere grad skal kunne klare sig uden den kommunale hjemmepleje. Hvorvidt borgerne oplever det som en bedre eller dårligere kvalitet er en anden sag,” siger Kurt Houlberg.

Han vurderer, at kommunerne i alt har skåret 11-12 milliarder på serviceudgifterne siden 2011. Altså de penge, der blandt andet bruges på at drive folkeskoler, daginstitutioner og på ældre. Årsagen er blandt andet finanskrisen og udgiftsloftet, hvor staten begyndte at kunne straffe kommuner økonomisk, der bruger flere penge, end de har budgetteret med.

Udgifterne kommer til at stige fremover på grund af flere børn og ældre, forudser han.

”I mange år faldt børnetallet, så man kunne flytte penge fra skole- og dagtilbudsområdet til ældreområdet. Nu oplever mange kommuner, at der også kommer flere børn, så det kan man ikke gøre på samme måde i dag."

KL: Udgifter til ældre under pres


Formand for Kommunernes Landsforening (KL) Martin Damm, der er borgmester i Kalundborg Kommune (V), erkender, at udgifterne til ældre er under pres.

”Jeg synes, vi er nødt til at erkende, at de offentlige udgifter bliver holdt i en stram spændetrøje i disse år. Og når kommunerne samtidig oplever stigende udgiftspres på en række områder, er det nødvendigt at foretage hårde prioriteringer og gennemføre effektiviseringer på alle områder,” siger han.

Ifølge ham har de ældre, der er kommet til de seneste år, været sundere end tidligere og derfor i højere grad kunnet klare sig selv. 

"Til gengæld må vi også konstatere, at den demografi, vi kigger ind i, ser noget anderledes ud. I de kommende år vil især antallet af plejekrævende ældre vokse, og det vil lægge et voldsomt pres på kommunerne," siger Martin Damm fra Kommunernes Landsforening. 

Herning Kommune: Tallet er for højt

Herning Kommune, der ifølge opgørelsen fra Økonomi- og Indenrigsministeriet har haft et fald i driftsudgifterne på 29 procent til ældre over 65 år påpeger over for Fagbladet FOA, at det er en ændring i måden at opgøre tallene, der er årsag til det høje tal. De mener derfor, at tallene fremstår fejlagtigt.

"Herning Kommune har ændret den måde, vi konterer på, i 2015. Det rigtige tal er ikke 29 procent, men derimod en nedgang på fire procent, altså under den gennemsnitlige nedgang på landsplan,siger Søren Liner Christensen, direktør for Social, Sundhed og Beskæftigelse i Herning Kommune.

Opdateret med kommentar fra Herning Kommune.

Bag om tallene

Tal fra Økonomi- og Indenrigsministeriet over kommunernes nettodriftsudgifter pr. ældre 65 + i faste priser i 2013 og 2016. Tallene er trukket 14.7.2017. Nettodriftsudgifterne er bruttodriftsudgifterne fratrukket indtægter, herunder bl.a. beboerbetaling og statsrefusion. Udgifterne dækker genoptræning, ældreboliger, pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede, hjemmehjælp, forebyggende indsats, plejehjem og beskyttede boliger, hjælpemidler m.v. til ældre samt kontaktperson- og ledsageordning. Tallene er ikke nødvendigvis et udtryk for udviklingen i normeringerne.


Kilde: Noegletal.dk

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev