Annonce

Tegning af forhandlingsforløbet i trepartsforhandlinger mellem regering, arbejdsgivere og fagbevægelse.

Trepart: FOA siger nej til aftale om uddannelse


Regeringen, arbejdsgiverne og fagbevægelsen har indgået aftale om mere uddannelse og flere praktikpladser. FOA mener, at de offentligt ansattes problemer ignoreres i aftalen.

Annonce

Uddannelse til lønmodtagerne var hovedemne i de netop afsluttede trepartsforhandlinger. FOA ser gerne mere uddannelse til sine medlemmer, og er utilfreds med aftale-resultatet.  Grafik: Pilo Drescher

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

FOA delte op til treparts-forhandlingerne regeringens ambitioner om mere uddannelse, flere faglærte og almindelig opkvalificering af ansatte på det danske arbejdsmarked.

På de store velfærdsområder, hvor FOAs medlemmer arbejder, vil det nemlig betyde højere faglighed og stigende kvalitet i løsningen af opgaverne.

Alligevel har FOA i dag afvist det resultat, som trepartsforhandlingerne om uddannelse mellem regering, arbejdsgivere og fagbevægelse mundede ud i.

”Det er ikke lykkedes for os at få en aftale om antallet af uddannelsespladser på social- og sundhedsuddannelserne og på den pædagogiske assistentuddannelse,” siger en skuffet FOA-formand Dennis Kristensen.

I stedet indeholder aftalen en tør konstatering af, at igangværende forhandlinger om dette emne fortsætter i anden sammenhæng

Kun målsætninger – ingen måltal

Sikring af praktikpladser har været et af de helt tunge temaer i forhandlingerne. Og aftalen rummer en målsætning om at etablere 8. - 10.000 flere praktikpladser end i dag.

Men FOA har ønsket mere håndfaste tilsagn for social- og sundhedsområdet og det pædagogiske område, nemlig en aftale om dimensioneringen, altså konkrete tal på antallet af uddannelsespladser.

Det lykkedes ved trepartsaftalen i 2007, og denne aftale har betydet et markant uddannelsesløft inden for FOAs områder.

”Men ingen aner altså i dag, om der kommer flere pladser, det samme antal eller færre pladser. Det er et forkert signal at sende, når vi blandt andet kan se, at fremtiden byder på en stor stigning i antallet af ældre, ” siger Dennis Kristensen.

Positivt nyt om efteruddannelse

FOAs nej ændrer imidlertid ikke på, at treparts-aftalen gennemføres. I LO-gruppen, som FOA er en del har et flertal nemlig godkendt de hele 74 forskellige initiativer, som aftalen indeholder, og som alle drejer sig om uddannelse og beskæftigelse.

Spørgsmålet om optag og praktikpladser på velfærdsuddannelserne har været et kardinalpunkt for FOA, og derfor afgørende for forbundets holdning til aftalen. Men Dennis Kristensen kan også få øje på forbedringer blandt de mange nye initiativer.

”Vi skal for eksempel i gang med at skabe et nyt og mere sammenhængende system til efteruddannelse, og det er rigtig godt.”

Det er anden gang i de verserende trepartsforhandlinger, at FOA siger fra. I foråret sagde forbundet nej til en aftale om integration af flygtninge på arbejdsmarkedet, fordi lønniveauet var for lavt.

Læs tema om treparts-forhandlingerne

Treparts-aftale

Trepartsforhandlinger foregår mellem staten (repræsenteret af regeringen), arbejdsgiverne (både de private og kommuner og regioner) og fagbevægelsens hovedorganisationer (LO, som FOA er en del af, FTF og AC). Treparts-aftaler drejer sig typisk om større, tværgående emner, som for eksempel uddannelse, integration og arbejdsmarkedspension.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev