Annonce

Kørelister fra et plejefirma med overstregninger

Tema: Konflikt mod DK-Pleje

Plejefirma snyder systematisk borgerne


Det private plejefirma DK-Pleje har snydt borgerne for tid og har systematisk undladt at sende to hjælpere til borgere, der havde krav på dette. Det viser en gennemgang, som Fagbladet FOA har foretaget af firmaets interne kørelister.

Annonce

Borgere, der var visiteret til to hjælpere, har ofte kun fået besøg af én hjælper fra DK-Pleje. Det afslører en gennemgang af kørelisterne fra firmaet. Illustration: Tue Wettergreen-Paltorp og  Joe Anderson

Af Lars Borking
Journalist

Annonce

En kvinde i Gentofte kan ikke selv komme ud af sengen og på toilettet. Kommunen har visiteret to medarbejdere til at hjælpe hende, men det ser DK-Pleje stort på. Fagbladet FOA er kommet i besiddelse af DK-Plejes interne kørelister for foråret, og de afslører, at der systematisk planlægges på den måde.

Kørelisterne viser talrige eksempler på, at borgere, der har krav på to hjælpere, kun får en enkelt. At opgaver lægges oveni hinanden, sådan at borgerne ikke får den vejledende tid, og at køretiden fra en opgave til en anden ofte er helt urealistisk.

“Medarbejderne blev ekstremt presset, og det betød, at borgerne mange gange ikke fik det, de burde,” siger Ina Thornbæk, der selv sad som gruppeleder med planlægningen i DK-Pleje.

Sammen med flere andre tidligere gruppeledere har hun valgt at stå frem og fortælle om forholdene i firmaet. 

Kørelisterne dækker en periode over tre måneder. Fagbladet FOA har gennemgået en tilfældigt udvalgt uge fra starten af marts, og her fremgår det, at DK-Pleje har problemer på hver syvende rute. Ud af 71 kørte ruter i Gentofte og Lyngby kommune i denne uge er der åbenlyse problemer på de 11.

Eksempelvis sker det otte gange, at borgere, der burde få sendt to hjælpere, kun får sendt en enkel. På kørelisterne kan man se, at opgaven ligger dobbelt, men udføres af en enkelt medarbejder. Køretiderne er ofte umulige. En medarbejder skal for eksempel køre 27 km fra Lyngby til Brøndby og tilbage igen på ni minutter. En anden medarbejder har opgaver, der inklusiv køretid varer 2,5 time længere, end det som er til rådighed.

“Når medarbejderne bliver så pressede, betyder det eksempelvis, at borgerne ikke bliver vasket ordentligt, eller at de ikke får vigtig medicin til tiden,” siger tidligere gruppeleder i DK-Pleje Betina Brøgger, der også har kigget dokumentationen igennem. Hun bekræfter, at den tilfældige uge i marts ikke er noget særtilfælde.

“Den her uge ligner så mange andre. Det var sådan, opgaverne blev planlagt,” siger Betina Brøgger.
 
Kommunerne betaler
Kørelisterne viser, hvordan borgere i Lyngby-Taarbæk og Gentofte kommune ikke har fået de ydelser, som de burde. Hvis DK-Pleje ovenikøbet har faktureret kommunerne for disse ydelser, er der tale om egentlig svindel. Det, mener de tidligere gruppeledere, er tilfældet.

“Kommunerne fik regningen for det, som lå på kørelisterne, også når medarbejderne ikke havde udført opgaverne,” fortæller Ina Thornbæk.

De tidligere gruppeledere beskriver, hvordan firmaet konsekvent tog penge for ekstra tid, men nærmest aldrig trak fra, hvis man ikke var i stand til at levere varen.

“Hvis DK-Pleje bruger længere tid hos en borger som følge af nødkald eller andet, så bliver der sendt ekstra regning. Men hvis man bruger kortere tid, så betaler kommunen for det, som oprindeligt er visiteret,” siger en tidligere gruppeleder Charlotte Groth.
 
Direktør i DK-Pleje Benjamin Ait Ahmet ønsker ikke at udtale sig til Fagbladet FOA.
 
 

Sådan pressede DK-Pleje borgere og medarbejdere 

Fagbladet har gennemgået kørelisten for en tilfældigt udvalgt uge i DK-Pleje. Oplysningerne om, hvem der er visiteret til to hjælpere, kommer fra køreplaner og fra tidligere gruppeledere, der har siddet med planlægningen i firmaet.
 
1. marts
En borger i Hellerup skal have to hjælpere til at komme i seng, men får kun en hjælper ud. En borger i Gentofte klares af en hjælper to gange, hvor der var visiteret to hjælpere . Desuden lægges opgaver oveni hinanden, så borgeren umuligt har fået den vejledende tid. Ifølge tidligere gruppeledere vil tiden gå fra ting som personlig hygiejne, væskeindtag, af- og påklædning, oprydning mm.
 
2. marts
To borgere, der ifølge tidligere gruppeledere i DK-Pleje er visiteret til to hjælpere, får kun en enkelt hjælper. Desuden lægges mange opgaver oveni hinanden, så det kan ikke lade sig gøre at give borgerne den vejledende tid. For eksempel er to gange 52 minutters rengøring samt et klippekort til rengøring på 30 minutter alt sammen lagt oveni hinanden. 
Om aftenen gentager mønstret sig. Flere borgere, der ser ud til at være visiteret til to hjælpere, får kun besøg af en enkelt. Igen er tiderne lagt oveni hinanden, så borgerne får mindre tid, end de burde.
 
3. marts
En medarbejders plan er så ekstremt stram, at hun umuligt kan nå ud som anden hjælper. Ifølge køreplanen får en borger, der er visiteret to hjælpere, kun hjælp af en enkelt. Opgaverne ligger oveni hinanden, og der er ingen køretid.
 
4. marts
En medarbejder i DK-Pleje skal være to steder samtidig. En borger i Lyngby skal have gjort rent og starter klokken 9:45. Opgaven tager egentlig halvanden time, men allerede efter en time skal medarbejderen begynde en ny opgave i Virum.
En anden medarbejder skal hjælpe en borger i Lyngby, men de to opgaver er lagt oveni hinanden, så der forsvinder en halv time i programmet.
En tredje medarbejder har to borgere samtidigt i Herlev og Lyngby. Hun skal lave morgenmad til den ene samtidig med, at hun skal hjælpe den anden i bad. De to borgeres ydelser varer sammenlagt to timer og fem minutter. Problemet er bare, at medarbejderen kun har en time og tyve minutter og ingen transport tid fra Lyngby til Herlev.
 
5. marts
En medarbejder mangler 2,15 timer for at kunne udføre alle de opgaver, hun skal, for borgere i Lyngby og Gentofte. Det viser en gennemgang, når køretiden regnes med. Tiden kan ifølge gruppelederne kun gå fra borgerne. Om aftenen får en borger i Gentofte kun hjælp af en enkelt hjælper, selv om borgeren ifølge tidligere gruppeledere er visiteret til to. Det samme gælder en anden borger. 
 
6. marts.
Køretiderne virker optimistiske. Ifølge køreplanen skal en medarbejder fra Lyngby til Brøndby og tilbage igen på ni minutter. Senere skal samme medarbejder fra Charlottenlund til Dragør og tilbage igen, og til det har medarbejderen i alt tyve minutter. Turen er med ringbanen 40 kilometer lang og tager 38 minutter hver vej.  

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev