Annonce

Coronatest

Tema: Coronavirus

Ny lov: Det skal du vide om arbejdsgivers ret til at kræve dig testet


Regeringen har netop vedtaget en ny lov, der giver arbejdsgivere ret til at kræve, at ansatte bliver testet for covid-19. Læs her, hvad loven betyder for dig.

Annonce

Loven, der giver arbejdsgivere ret til at kræve ansatte testet for coronavirus, blev vedtaget i Folketinget torsdag den 19. november. Den træder i kraft fra fredag den 20. november 2020. Tobias Stidsen

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

En ny lov, som netop er blevet vedtaget i Folketinget, giver arbejdsgivere ret til at kræve deres medarbejdere testet for coronavirus, hvis de har en saglig grund.

Læs også: Sundhedsjurist: Lovforslag kan betyde tvangsvaccination af frontpersonale

Fagbladet FOA har spurgt FOAs chefjurist, Ettie Trier Petersen, hvad den nye lov konkret betyder for dig.
 

Hvad vil for FOAs medlemmer typisk være en saglig grund til at blive testet?

Myndighedernes anbefalinger og retningslinjer om, hvornår man bør lade sig teste, vil generelt altid være en saglig grund for en arbejdsgiver til at kræve en ansat testet for covid-19, fortæller chefjurist i FOA, Ettie Trier Petersen.

”Hvis der på en arbejdsplads bliver konstateret et smittetilfælde, vil det være grund nok til at kræve folk testet. Man kan godt blive pålagt at blive testet, selvom man måske ikke har været tæt kontakt til den smittede,” siger Ettie Trier Petersen.

”Og hvis man har været i nær kontakt med den smittede, er der ingen tvivl om, at man skal testes,” siger hun.

Hun tilføjer, at det nok ikke vil være sagligt, hvis en arbejdsgiver kræver en medarbejder testet, hvis baggrunden for at pålægge test er, at der er konstateret smitte på arbejdspladsen, og medarbejderen har været væk i en længere periode på grund af ferie eller sygdom. 

Kan arbejdsgiver kræve, at man afleverer en negativ test, inden man møder på arbejde efter ferie?

Hvis sundhedsmyndighederne anbefaler det, vil det være en saglig grund, forklarer Ettie Trier Petersen.

Kan en arbejdsgiver kræve, at man bliver testet på baggrund af ting, man har lavet i sin fritid?

Det er et svært spørgsmål at svare på, ifølge chefjuristen, da det vil kræve, at arbejdsgiveren ved, hvad man har lavet i sin fritid. Hvis man arbejder på et plejehjem, skal man meget vidt, før et krav om en test vil være usagligt begrundet, da man arbejder ud fra et forsigtighedsprincip.

”En saglig grund kunne være, hvis man for eksempel er ægtefælle til en minkavler, og efter myndighedernes anbefaling skal lade sig teste. Det vil formentlig være sagligt, hvis arbejdsgiver vil have, at man bliver testet, inden man møder på arbejde,” siger Ettie Trier Petersen.

Kan arbejdsgiver kræve, at man bliver testet, fordi man har milde symptomer - for eksempel lidt hovedpine?

Det vil være en lægelig vurdering. Det er ikke arbejdsgivers vurdering.

”Men hvis man er på arbejde med milde symptomer, så er mit gæt, at man som arbejdsgiver vil sende vedkommende til test og hjem i selvisolation med løn for en sikkerheds skyld,” siger Ettie Trier Petersen. 

Har man pligt til at oplyse sin arbejdsgiver, hvis man har været tæt på en smittet?

”Hvis man forestiller sig, at man har haft sin søster til middag, og hun ringer dagen efter og siger, at hun er blevet syg og er testet positiv med covid-19, så har man pligt til som samfundsborger at lade sig teste og isolere sig, til man har svar. Det er sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 

Så må man sige til sin arbejdsgiver, at man går i selvisolation på baggrund af den situation. Og så skal det sidestilles med sygdom, indtil man får svar,” siger Ettie Trier Petersen.

”Men i det tilfælde er det ikke et pålæg fra arbejdsgiveren, at man lader sig teste. Der følger det af forholdets natur, at du skal testes, fordi du har været nær kontakt. Og det bør man selv tage initiativ til,” siger Ettie Trier Petersen.

Får man for eksempel aftentillæg, hvis man bliver pålagt at blive testet om aftenen?

Hvis man er på aftenvagt og skal testes om aftenen også, skal man modtage den løn, man skulle have haft alligevel, siger chefjuristen.

Loven foreskriver, at testen så vidt muligt skal foregå i den ansattes arbejdstid, og hvis det ikke kan ske, skal den ansatte kompenseres for den tid, der er brugt på at lade sig teste, ligesom arbejdsgiver skal dække udgifter til eksempelvis transport til teststedet.

Får man løn de dage, man venter på testsvar?

Hvis man har været i tæt kontakt med en smittet, er sundhedsmyndighedernes vejledning, at man skal i selvisolation, og er man i selvisolation, svarer det til at være sygemeldt.

Hvad hvis man har ferie/fri, de dage man venter på testsvar?

”Når en medarbejder er nær kontakt til en smittet og skal testes og isoleres, indtil der foreligger et testsvar, sidestilles det med sygdom,” forklarer Ettie Trier Petersen.

Hvis man er gået på ferie, er det reglerne om erstatningsferie, der gælder, og man skal sørge for at give meddelelse til sin arbejdsgiver – også i ferien. Hvis man ikke er gået på ferie endnu, og man er i en situation, der kan sidestilles med sygdom, kan man ikke holde ferie. 

I sådan et tilfælde kan man enten udskyde ferien eller holde den som planlagt. Vælger man at flytte ferien, skal man sygemelde sig senest ved arbejdstidens start på første feriedag.

Kan man selv kræve at blive testet i arbejdstiden og få løn for det?

”Hvis man som medarbejder ønsker at blive testet på grund af forhold på arbejdspladsen, og arbejdsgiver er uenig heri, bør man drøfte sin situation med sin tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Hvis man ønsker at blive testet på grund af forhold i privatlivet – og man ikke er syg eller er i en situation der kan sidestilles med sygdom – må man søge at få en testtid uden for normal arbejdstid,” siger Ettie Trier Petersen.

Hvor ofte kan arbejdsgiver kræve, at man bliver testet?

Det vil afhænge af en konkret vurdering og med udgangspunkt i de anbefalinger, som sundhedsmyndighederne har givet for det pågældende område, forklarer chefjuristen.

Kan jobcenteret tvinge en til at blive testet?

”Nej. Jobcenter er ikke arbejdsgiver,” siger chefjurist i FOA, Ettie Trier Petersen.

Hvor meget skal der til, før man kan blive fyret for at nægte at lade sig teste?

Man kan godt nægte at lade sig teste, hvis man har en lægelig begrundelse for det. Men det er udelukkende lægen, der kan vurdere det, forklarer Ettie Trier Petersen.

”Hvis man nægter det uden at have en lovlig grund, og man eksempelvis arbejder på social- og sundhedsområdet, tror jeg, at det kan gå rimelig tjept. Men man skal have en advarsel og have at vide, hvilke konsekvenser det kan have,” siger hun og uddyber:

”Den nye lov følger de almindelige arbejdsretlige regler, og hvis man nægter at blive testet uden at have en lægelig eller anden saglig begrundelse for det, kan man blive mødt med en advarsel eller tilrettevisning. Hvis man stadig nægter at gøre det, kan man i værste fald risikere at blive afskediget,” siger hun.

Hvis der er en lægelig grund til, at man ikke kan testes, er Ettie Trier Petersens vurdering, at man ikke kan blive fyret på den baggrund.

Får man ret til dagpenge, hvis man mister sit job, fordi man nægter at følge arbejdsgivers krav om at blive testet?

Hvis man er selvforskyldt ledig, kommer man i karantæne i tre uger. Det betyder, at man først efter tre uger kan modtage dagpenge. Men det vil altid bero på en konkret vurdering, om man som ansat selv er mest skyld i sin fyring. Det fortæller chefkonsulent i FOAs A-kasse, Finn Holst Villadsen.

”Hvis man bliver fyret, fordi man nægter at efterkomme arbejdsgiverens krav om at lade sig teste for covid-19 eller nægter at oplyse om testresultatet, kan en karantæne komme på tale, hvis man efterfølgende melder sig ledig og anmoder om dagpenge. Det skyldes, at man indenfor lovgivningens og overenskomstens rammer er forpligtiget til at følge arbejdsgiverens pålæg. Men det beror som nævnt på et konkret skøn i sagen,” siger han.

Men det kræver, at arbejdsgiver også har overholdt og fulgt de betingelser, der følger af den nye lov. Herunder skal lederen have gjort klart overfor den ansatte, hvad konsekvensen er, hvis pålægget om test ikke bliver fulgt.
Læs hele lovteksten her.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev