Annonce

skilt plejehjem aarhus

Tema: Forråelse

Kongsgården får påbud for flere problemer med omsorg og pleje


To afgørelser fra Styrelsen for Patientsikkerhed betyder, at plejehjemmet Kongsgården skal rette op på flere problematiske forhold.

Annonce

Det aarhusianske plejehjem Kongsgården har været i mediernes søgelys de seneste uger, efter Ekstra Bladet offentliggjorde skjulte optagelser fra en tidligere beboers bolig. Optagelserne afslørerede flere kritisable forhold i plejen af beboeren. Nu har to tilsyn fra Styrelsen for Patientsikkerhed betydet flere påbud til plejehjemmet. Henrik Lund, Århus Stiftstidende

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

Det omdiskuterede aarhusianske plejehjem Kongsgården har modtaget to påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det sker, efter styrelsen 28. maj gennemførte to tilsynsbesøg på plejehjemmet.

I de to afgørelser fra styrelsen, fremgår det, at plejehjemmet skal ændre praksis på i alt otte problematiske forhold, heriblandt medicinhåndtering, dokumentationspraksis samt påbud om at sikre beboerne medinddragelse i eget liv samt værdig død.

”Styrelsen har lagt vægt på, at det ved interview af tre ud af fire borgere fremgik, at der ikke var tilbud om samtale om borgerens ønsker til den sidste tid. Ved tilsynsbesøget kunne styrelsen endvidere konstatere, at det ikke var muligt at fremfinde beskrivelser af borgernes ønsker til den sidste tid, og at der ikke var en praksis i plejeenheden for, hvordan disse skulle dokumenteres,” står der blandt andet i den ene afgørelse fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

Læs også: Ansat på Kongsgården: ’Jeg sover ikke om natten og er tæt på at tude’

I forhold til problemer med dokumentation, står der i afgørelsen:

”Styrelsen kunne ved gennemgang af den social- og plejefaglige dokumentation konstatere, at der i omsorgsjournalerne var gennemgående, betydelige mangler. Styrelsen kunne endvidere konstatere, at plejeenhedens fastlagte dokumentationspraksis ikke var fuldt ud implementeret hos medarbejderne.”

Angående problemer ved medicinhåndtering, konstaterede styrelsen ved tilsynsbesøget, at ’medicinlisten ikke var opdateret med det aktuelle handelsnavn’.

”Det er Styrelsen for Patientsikkerheds opfattelse, at det udgør en væsentlig risiko for fejlmedicinering,” skriver styrelsen.

’Kommer ikke bag på os’

Kongsgården har været i mediernes søgelys de seneste uger, efter skjulte optagelser fra en tidligere beboers bolig afslørerede flere kritisable forhold i plejen af beboeren.

Læs også: FOA: Omsorgssvigt på skjulte optagelser skal hverken forsvares eller forklares

I april måned fik plejehjemmet ny leder, og siden er der arbejdet målrettet med at forbedre kvaliteten. Det fortæller leder Susanne E. Larsen til DR Nyheder.

”Vi arbejder målrettet på, at påbuddene bliver fjernet næste gang, at styrelsen kommer på besøg. Det her kommer ikke bag på os, nu har vi bare fået styrelsens ord for, at vi selvfølgelig skal have højnet praksis,” siger hun.

Det skal Kongsgården forbedre

I den ene afgørelse fremgår det, at Kongsgården skal forbedre følgende forhold per 21. juli:


1. sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruksen herfor.

2. sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger for nyvisiterede patienter.

3. sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom, herunder dokumentation af informeret samtykke.

4. sikre implementering af instrukserne for fravalg af livsforlængende behandling og pludselig opstået sygdom/ulykke.


I den anden afgørelse påbydes Kongsgården per 21. juli, at:


1. sikre borgernes selvbestemmelse, livskvalitet og medinddragelse i eget liv samt værdig død.
2. sikre en dokumentationspraksis, der understøtter sammenhængende social- og plejefaglige indsatser.
3. sikre, at der anvendes systematik og faglige arbejdsgange til sikring af, at der ydes hjælp, omsorg og pleje af fornøden kvalitet.
4. sikre, at der fastsættes mål for personlig og praktisk hjælp med rehabiliterende sigte samt vedligeholdelsestræning og genoptræning i overensstemmelse med servicelovens §§ 83 og 86.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev