Annonce

Tema: Coronavirus

Strakspåbud til corona-afsnit på hospital efter dødsfald


Lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital har fået et strakspåbud fra Arbejdstilsynet. Det var her en 36-årig social- og sundhedsassistent, der døde af coronavirus, var ansat. I påbuddet står der, at der ikke er truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod smittefare. 

Annonce

Som en konsekvens af den 36-årige social- og sundhedsassistents død af coronavirus i april, har Arbejdstilsynet været på tilsynsbesøg på lungemedicinsk afdeling på Bispebjerg Hospital. Det har ført til to strakspåbud, da der ikke er truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod smittefare på arbejdet.  Iben Gad

Af Andreas Hemme
Journalist

Annonce

Da 36-årige social- og sundhedsassistent Dennis Sørensen døde af coronavirus i april, var han ansat på et corona-afsnit på Bispebjerg Hospital.
 
Dengang lød det fra Anne Jastrup, der er direktør på hospitalet, at alle retningslinjer var blevet fulgt, og at personalet var så godt beskyttet mod smitte, som det kunne lade sig gøre. 
 
Siden da har Arbejdstilsynet været på besøg for at undersøge sagen, og det har ført til, at afsnittet har fået to strakspåbud. 
I afgørelsen fra Arbejdstilsynet står der, at det skyldes, at der ikke var truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte mod coronasmitte, og fordi der ikke blev ført effektivt tilsyn med, at arbejdet blev udført sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. 
 
I påbuddene står det også, at over 60 procent af de fastansatte medarbejdere på afsnittet har været smittet med coronavirus. Påbuddene fra Arbejdstilsynet er blevet påklaget af Bispebjerg Hospital. 
 
”Selvom man fra ledelsens side har meldt ud, at man har taget smittefaren alvorligt, så tyder det her på, at det har man ikke. Når Arbejdstilsynet nu har givet påbud, kan ledelsen være uenig og klage, men hvis den ikke forholder sig til det, der er givet påbud omkring, så er det helt galt,” siger Jens Nielsen, der er forbundssekretær i FOA. 
 

Man har sovet i timen

I påbuddene fra Arbejdstilsynet bliver der lagt vægt på, at de ansatte færdes tæt blandt hinanden og blandt mange andre kolleger uden for isolationsstuerne uden brug af værnemidler. Desuden er opgaven med at sikre, at arbejdet udføres på en sundhedsmæssigt fuldt forsvarlig måde, ikke blevet løst godt nok af ledelsen. 
 
”Vi fandt tidligt ud af, at man med coronavirus kan være smittebærer uden symptomer, og når man har den viden, skal man tilrettelægge arbejdet efter det. Det er ikke så svært, synes jeg, så det tyder på, at man har sovet i timen,” siger forbundssekretær i FOA Jens Nielsen. 
 
Han håber, at man i fremtiden i det mindste kan tage noget læring med fra situationen på Bispebjerg Hospital.
 
”Man har ventet, til skaden er sket, og det må ikke gentage sig. Hvis der kommer en bølge to, skal man agere på, at alle potentielt kan være smittede, og så reagere derefter. Indsatsen for at forebygge smitte blandt medarbejdere og patienter skal tages alvorligt, når vi har med så lumsk en sygdom at gøre,” siger Jens Nielsen.

De nødvendige foranstaltninger var truffet

Anne Jastrup, der er direktør for Bispebjerg Hospital, skriver i en mail til Fagbladet FOA, at man med en række tiltag, der allerede var iværksat på tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg, havde truffet de nødvendige foranstaltninger i forhold til sundhedsmyndighedernes retningslinjer. Hospitalet har derfor klaget over påbuddene.

Hun skriver derudover, at man på afsnittet fulgte de gældende retningslinjer, da social- og sundhedsassistenten Dennis Sørensen blev smittet, og at man løbende har fulgt nye retningslinjer og tilpasset de interne arbejdsgange. 

Du kan se Anne Jastrups svar i faktaboksen herunder.  

Svar fra hospitalsdirektør Anne Jastrup

-Hvordan forholder I jer overordnet til påbuddet? 
Vi er substantielt ikke uenige i, at vi selvfølgelig skal tilrettelægge arbejdet, så det kan udføres sikkerhedsmæssigt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Vi mener, at vi med en række tiltag – der var iværksat på tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg – havde truffet de nødvendige foranstaltninger, jf sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 
 
-Der står øverst, at det er påklaget. Er der dele af påbuddet, som I er uenige i? 
Den aktuelle klagesag, handler om hvorvidt hospitalet på tidspunktet for Arbejdstilsynets besøg den 26. maj havde truffet effektive foranstaltninger for at beskytte de ansatte på afsnit L13 mod risikoen for smitte med ny coronavirus, og om der ledelsesmæssigt blev ført effektivt tilsyn hermed. Vi mener, at vi den 26. maj havde tilsikret disse forhold – og derfor har vi påklaget sagen.
 
Er der rettet op på kritikpunkterne nu? 
Det mener vi allerede, at der var, da Arbejdstilsynet var på besøg. Siden covid-19 ramte vores land, har vi løbende fulgt nye retningslinjer, både sundhedsmyndighedernes og eventuelle supplerende hospitalsretningslinjer. 

Da vi modtog strakspåbuddet fulgte vi hospitalets retningslinje nr. 42 og allerede i dag, er vi oppe på nr. 52. Blot for at vise, hvor hurtigt det går. Hvis Arbejdstilsynet kom i dag – ville der igen være nye retningslinjer. Blandt andet fordi, at hospitalerne nu igen åbner for besøg fra pårørende.

I har haft et dødsfald blandt de ansatte, og over 60 procent har været smittet. Hvad tænker I i dag, at I burde have gjort anderledes? 
Vi fulgte de retningslinjer, som var gældende på det tidspunkt - og selvom de siden er blevet justeret mange gange, så var det nu engang de gældende retningslinjer på det tidspunkt. 

Det tragiske dødsfald i april berørte naturligvis afdelingen og hele hospitalet dybt. Lungemedicinsk afdeling har, i lighed med andre afdelinger på hospitalet og på andre hospitaler, i de forgangne måneder under covid-19- epidemien, været ramt af, at mange medarbejdere har været smittet med sygdommen. Covid19 er en sygdom, der hos nogle patienter kan udvikle sig alvorligt, og derfor har både ledelse og medarbejdere naturligvis været bekymrede i den forbindelse. Vi har fra hospitalets side taget denne bekymring meget alvorligt og søgt at tage hånd om den bedst muligt.
 
Samtidig mener vi, at vi har fulgt sundhedsmyndighedernes retningslinjer og i øvrigt løbende tilpasset vores interne arbejdsgange. Afdelingen har været en af de afdelinger i landet, der har modtaget flest covid-19 patienter, og det har betydet omstilling til helt andre måder at tilrettelægge arbejdet med patienterne og mellem kolleger. Dertil kommer, at vi er et gammelt hospital, hvor de fysiske rammer ikke altid har været optimale i forhold til en smitsom sygdom som COVID 19. Også dette har afdelingen, og hospitalet i øvrigt, søgt at kompensere for gennem tilrettelæggelse af arbejdsrutiner og et højt fokus på hygiejne.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev