Annonce

Højt hegn

Tema: Kofoedsminde

Højt vikarforbrug spænder ben for rehabilitering af kriminelle

Den sikrede institution Kofoedsminde bemandes i høj grad med vikarer. Det øger risikoen for vold mod de ansatte og mistrivsel blandt beboerne, vurderer flere eksperter.

Annonce

Antallet af arbejdsskader steg fra 2015 til 2018 fra 159 til 331. Det kan hænge sammen med den store udskiftning i personale, mener docent fra University College Nordjylland Tanja Miller. Joachim Rode

Af Ida Østerlund
Journalist

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Vikarforbruget på den sikrede institution Kofoedsminde er fordoblet siden 2015. Det skader beboernes udvikling og øger risikoen for konflikter, vurderer myndigheder og fagfolk.

I en tilsynsrapport fra Socialtilsyn Øst står der, at de eksterne vikarer ‘virker konfliktoptrappende på borgerne.’
 
“Socialtilsynet vurderer også, at de eksterne vikarer påvirker det pædagogiske arbejde i negativ retning, og at vikarerne ikke har de fornødne og relevante kompetencer til at arbejde med så kompliceret en målgruppe,” skriver Socialtilsyn Øst i en rapport efter et tilsynsbesøg.
 
I 2018 brugte Region Sjælland 127,1 millioner kroner på løn til fastansat personale på institutionen. 20 millioner kroner fra dette beløb gik til Kofoedsmindes eget interne vikarkorps. Derudover brugte regionen 44,6 millioner kroner til det private vikarfirma Vikarspecialisten, der leverer eksterne vikarer til Kofoedsminde. Det viser aktindsigter fra Region Sjælland.
 

Vikarer påvirker fagligheden

Region Sjælland kalder Kofoedsminde for en ‘specialinstitution’. Men selvom institutionen ligger i regionalt regi og burde være højt specialiseret, har den altså problemer med at sikre fast personale. 
 
Den høje andel af vikarer er med at spænde ben for, at man kan levere en målrettet pædagogisk indsats, vurderer Gitte Lyng Rasmussen,  lektor på Social og Special Institut for Pædagoguddannelse på Københavns Professionshøjskole. Hun har fået forelagt tallene for Kofoedsmindes vikarudgifter samt Socialtilsynets vurdering af den indvirkning, som institutionens høje vikarforbrug har for beboernes trivsel.

“Det siger jo sig selv, at det ikke er godt, at der er en høj andel af vikarer, for det får en betydning for den pædagogik, der kan blive bedrevet,” siger hun. 
 
Også fagligheden halter det med på Kofoedsminde. Fagbladet FOA har tidligere fortalt, hvordan 60 procent af de ansatte på stedet er ufaglærte. Fagbladet FOA har også påvist, at firmaet, der leverer de eksterne vikarer, søger medarbejdere blandt dørmænd og tidligere soldater.
 

Læs også: Tillidsrepræsentant efter overfald med jernrør: Arbejdsmiljøet er råt

Mange af beboerne på institutionen har begået alvorlig kriminalitet. De faglige rammer på Kofoedsminde undrer Gitte Lyng Rasmussen. Hun påpeger, at de har brug for en specialiseret indsats, hvis de skal rehabiliteres og vende tilbage til samfundet.
 
“Lige præcis den her målgruppe kræver jo uddannet arbejdskraft. Det giver jo ikke mening at sige, at vi har sådan et tilbud, hvis ikke man tror på, at vi kan arbejde med dem, og vi kan bidrage til deres udvikling, så de på et eller andet tidspunkt kan noget andet, end det de kunne, da de kom ned på Kofoedsminde,” siger Gitte Lyng Rasmussen.
 

Relationsarbejde er vanskeligt

Når man arbejder med mennesker, er relationsdannelse og en sammenhængende pædagogisk indsats vigtigt. Men når der er stor udskiftning i personalet, er det svært at levere, påpeger Tanja Miller, docent på pædagoguddannelsen på University College Nordjylland.
 
“Det siger nærmest sig selv, at relationsarbejde mellem den professionelle og beboeren er utroligt meget mere vanskeligt, når der kommer forskellige mennesker ind ad døren. Jeg vil nærmest sige, at det er umuligt,” siger hun.
 
Rapporter fra Arbejdstilsynet, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt, vidner om flere meget grove overfald fra beboerne mod de ansatte på Kofoedsminde. Det var netop et groft overfald på en ansat i efteråret 2018, der betød, at Fagbladet FOA indledte researchen om forholdene på Kofoedsminde.
 
Desuden har Kofoedsminde fået 14 påbud fra Arbejdstilsynet på to år. Fire af dem var strakspåbud. Langt de fleste påbud handlede om, at Kofoedsminde skulle forebygge vold og trusler.
 
Fra 2015 til 2018 er antallet af medarbejdere steget med 35 procent. I samme periode er antallet af arbejdsskader mere end fordoblet fra 159 til 331. Antallet af arbejdsskader per medarbejder stiger altså.
 
Det kan hænge sammen med den store udskiftning af personale på Kofoedsminde. Ifølge docent Tanja Miller fra University College Nordjylland er det lettere for fast personale at opspore og forebygge konflikter.
 
“Som fastansat har man et nøje kendskab til den enkelte beboer, og man har et nøje kendskab til processerne og procedurerne og opfanger hurtigere signaler på konflikter, end hvis man er vikar og bare lige kommer ind ad døren,” siger hun.

Region: Fagligheden er ok

Fagbladet FOA har spurgt Region Sjælland, hvorfor de i så høj grad benytte sig af vikarer på Kofoedsminde. I en mail skriver Social- og Servicedirektør Michael Nørgaard, at Kofoedsminde har oplevet en betydelig tilgang af borgere til de sikrede afdelinger.

Han forklarer videre, at Kofoedsminde har såkaldt modtagerpligt. De skal altså tage udvide pladstallet, når de får henvist nye borgere. 

"Idet det store pladstal har været set som midlertidigt, har aftalen været, at Kofoedsminde skulle overkomme opgaven også ved brug af vikarer. Vikarforbruget har som følge heraf været stigende de seneste år," skriver Michael Nørgaard.

Han fortæller, at regionen sammen med KL arbejder sammen om at få pladstallet nedbragt igen og afviser, at der er sammenhæng mellem stigningen i arbejdsskader og udviklingen i vikarer.
 
- Mener du, at fagligheden på Kofoedsminde er i orden?
 
"Ja, vi vurderer, at fagligheden er i orden. Det er også Socialtilsynets vurdering, at Kofoedsminde samlet set opfylder betingelserne for godkendelse og besidder den fornødne kvalitet. Der er derfor heller ikke givet påbud eller iværksat skærpet tilsyn. Når det er sagt, kan det naturligvis altid blive bedre,” skriver Michael Nørgaard i en mail til Fagbladet FOA.

Bag om Kofoedsminde

Kofoedsminde er en specialinstitution drevet af Region Sjælland. Institutionen er den eneste af sin art i Danmark og ligger i Rødby på Lolland. På Kofoedsminde bor psykisk udviklingshæmmede kriminelle, hvor de afsoner domme for grov kriminalitet – herunder mord, vold og voldtægt. På Kofoedsminde er der 14 sikrede afdelinger og én åben afdeling. Kofoedsminde har såkaldt modtagerpligt, og der er netop nu 70 anbragte beboer. Der er 375 medarbejdere.

Fagbladet FOA har undersøgt forholdene på Kofoedsminde efter et groft overfald på en nattevagt i efteråret 2018. Researchen bygger på aktindsigter hos Socialtilsyn Øst, Arbejdstilsynet og Region Sjælland og interviews med centrale kilder og eksperter.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev