Annonce

Mette frataget sygedagpenge: Vandt kampen i landsretten


Mette Elisabeth Nøddegaard Sørensen fik frataget sine sygedagpenge af Køge Kommune. En principiel landsretsdom slår nu fast, at det var ulovligt.

Annonce

Mette Elisabeth Nøddegaard Sørensen har vundet en sag mod Ankestyrelsen i landsretten. Dommen slår fast, at kommunerne ikke må standse udbetalingen af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Niels Aage Skovbo

Af Cathrine Saltbæk Tverskov
Journalist

Annonce

Opdateret den 17.05.2018

Det er Mettes tommelfinger, som er helt central i denne historie. I efteråret 2014 blev den vredet bagover af en udadreagerende hjerneskadet borger på det bosted, hvor hun arbejdede som social- og sundhedsassistent.

Det blev startskuddet til 2,5 år på morfin, et kompliceret udredningsforløb af smerterne i hendes hånd, og en lang kamp mod systemet, som stoppede udbetalingen af hendes sygedagpenge med tilbagevirkende kraft. Men nu understreger landsretten, at det var ulovligt.

Læs også: Suzanne fik PTSD: Jeg er blevet slået, sparket og forsøgt stranguleret

”Jeg er virkelig taknemmelig og lykkelig for, at jeg fik medhold i landsretten. I lang tid har jeg følt, at der ingen retfærdighed var til. Min tiltro til vores system forsvandt fuldstændigt. Men vores retssystem fungerer alligevel,” siger 54-årige Mette.

Stop for sygedagpenge

Mette husker, at hun efter sin arbejdsskade var igennem en lang udredning hos både egen læge og Køge Sygehus. Efter et halvt års sygemelding blev hun opsagt af sin arbejdsgiver i foråret 2015. På trods af at Mette endnu ikke var klar til at arbejde fuld tid på grund af smerterne, valgte Køge Kommune at standse Mettes sygedagpenge uden varsel og sætte hende på kontanthjælp.

To måneder efter afgjorde Køge Kommune alligevel, at Mette ikke var arbejdsdygtig. Og selvom Mette kun var på kontanthjælp i en kort periode, betød det meget i families økonomi og levegrundlag. De måtte både tage et lån i banken på 100.000 kroner og flytte fra huset på Sjælland til en billigere bolig på Djursland i Jylland.

”På daværende tidspunkt var det den bedste beslutning, for min mand er invalidepensionist, og vi havde ingen penge. I dag er vi også glade for, at vi flyttede, men omstændighederne dengang var ikke gode,” fortæller Mette.

Læs også: Knivdræbt på alenevagt på bosted: Der var fri adgang til knive

Civilt søgsmål mod Ankestyrelsen
Da Mette klagede over, at Køge Kommune havde stoppet hendes sygedagpengene, tabte hun sagen i Ankestyrelsen. Ankestyrelsen sendte efterfølgende hendes sag ud som principafgørelse til landets kommuner i december 2015.

Ankestyrelsen vejledte kommunerne i denne praksis, på trods af at en Højesteretsdom to måneder forinden i oktober 2015 havde slået fast, at kommunerne ikke må stoppe udbetalinger af sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.

Læs også: Arbejdsgiver dømt for at bryde loven efter grov voldsulykke, der har givet Lone evig smerte

Ankestyrelsens principafgørelse og vejledning skabte undren hos socialrådgiver Diana Hougaard i FOA Randers, som havde fået Mettes sag på bordet. Hun var bekendt med Højesteretsdommen. Efter at have læst Mettes sagsakter, mente hun, at det var vigtigt at få afprøvet Ankestyrelsens fortolkning af Højesteretsdommen i et civilt søgsmål mod Ankestyrelsen. 


”Ankestyrelsen er også til for borgernes skyld og for at sikre en retfærdig behandling i klagesager. Ankestyrelsen bør derfor ikke begrænse borgernes retssikkerhed, som det var tilfældet i Mettes sag. Det er yderst frustrerende,” siger Diana Hougaard. 

Fagbladet har rettet henvendelse til Ankestyrelsen, men de ønsker ikke at kommentere sagen endnu:

”Vi overvejer stadig dommen, og vi har ikke taget stilling til, om vi vil anke på nuværende tidspunkt,” siger Charlotte Buus Kjær, Ankechef i Ankestyrelsen.

Heller ikke Køge Kommune ønsker at udtale sig i sagen, før Ankestyrelsen har besluttet om den anker sagen.   

Landsretsdom kan åbne gamle sager

I dag arbejder Mette igen. Efter en operation af håndrodsknoglen på Randers Sygehus forsvandt smerterne så småt. I dag er hun i en fast stilling på 30 timer i hjemmesygeplejen i Allingåbro, Norddjurs Kommune.

Landsrettens afgørelse i Mettes sag kan åbne op for, at en lang række borgere, som tidligere har fået stoppet udbetalingen af sygedagpenge, kan få genoptaget deres sager. Dommen glæder Mette:

"Det var hårdt for os som familie. Men mange andre kan have det langt sværere end jeg. Så for mig har det stor betydning, at denne sag måske kan hjælpe dem med at få genoptaget deres sager."

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev