Annonce

Innovationsminister Sophie Løhde

Tema: Ytringsfrihed

Sophie Løhde: Det offentlige er præget af ekstrem nulfejlskultur 


Næsten halvdelen af alle offentligt ansatte oplever, at det har negative konsekvenser, hvis de står frem med kritisable forhold på deres arbejdsplads.  

Annonce

Innovationsminister Sophie Løhde (V) mener, at man skal blive bedre til at inddrage og lytte til medarbejderne i den offentlige sektor.  Nadia Fryd

Af Andreas Hemme
Journalist

Annonce

48 procent af offentligt ansatte oplever i høj eller nogen grad, at det har negative konsekvenser, hvis de står frem med kritisable forhold på deres arbejdsplads, viser en ny undersøgelse lavet af Epinion for LO.
 
Samme undersøgelse viser, at 49 procent ikke oplever, at de som ansatte har indflydelse på rammerne for deres arbejde. Det på trods af, at 71 procent mener, at de kan medvirke til at gøres deres arbejdsplads mere effektiv, hvis de bliver adspurgt. 
 
Det er problematisk, mener LOs næstformand Nanna Højlund.
 
”Det er rigtigt bekymrende, at det nu er indrettet sådan, at vi er bange for at kritisere hinanden. Den kultur skal vi have vendt, hvis den offentlige sektor skal blive bedre og mere dygtig. Vi skal hylde dem, der tør stille sig i første række” siger hun. 
 
Den betragtning er innovationsminister Sophie Løhde (V) enig i. Hun skriver i en mail til Fagbladet FOA:
 
"Mange steder i den offentlige sektor er desværre præget af en ekstrem nulfejlskultur, der i sidste ende bliver en hæmsko for fornyelse og innovation. Vi har brug for medarbejdere, der tænker nyt og tør tage risici, og hvor vi lærer af hinandens fejl som et vigtigt redskab til værdifuld læring. "
 

Kejserens nye klæder

LOs næstformand Nanna Højlund fortæller, at tallene i undersøgelsen viser tegn på en tavshedskultur, der har bredt sig i den offentlige sektor, blandt andet på grund af frygten for at være den næste, der ryger, når der er nedskæringer. 
 
”Man har hørt historier, hvor det har haft konsekvenser for medarbejdere, når de har ytret sig. Så risikerer de at blive den næste, der er blevet prikket ved en fyringsrunde. Det er en form for 'kejserens nye klæder'. Alle ved, at tingene kan blive bedre, men ingen tør gå forrest og sige noget,” siger Nanna Højlund.
 

To ting er afgørende

FOAs formand Dennis Kristensen mener, at der er to ting, der er afgørende i den offentlige sektor i et demokrati: Skatteborgerne skal kunne forvente, at de får mest mulig og bedst mulig velfærd for pengene, og at der er en gennemsigtig offentlig sektor, så de ved, hvad deres penge bruges til.
 
”Derfor er det afgørende, at der skabes en kultur i det offentlige, hvor alle signalerer, at det er okay at ytre sig, både med intern og ekstern kritik. Ellers får vi ikke de praktiske erfaringer fra arbejdspladserne, der er meget mere værd, end hvad der står i regnearkene,” siger han. 
 

Lederne skal gå forrest

LOs næstformand Nanna Højlund mener ligeledes, at det er vigtigt at have en offentlig sektor, hvor medarbejderne har mulighed for at ytre sig. Hun mener, at det er de ansatte, der får øje de ting, der ikke virker, og at det er dem, der ved, hvor tingene kan gøres bedre.
 
”Så lederne skal arbejde med det. Den dygtige leder skal gå forrest og sikre, at der er plads til kritik. De skal have sat ord på det, og fortælle medarbejderne, at de har en forventning om, at de får tingene at vide, hvis noget er galt,” siger Nanna Højlund
 
Innovationsminister Sophie Løhde mener også, at både ledere og politikere har en opgave foran sig med at få ændret kulturen.
 
"Her har alle ledere i den offentlige sektor - og ikke mindst også vi politikere - en vigtig opgave med at åbne op og gå i dialog, frem for eksempelvis at opfinde nye regler og kontroller, hver gang der er sket en fejl ét sted," skriver hun i en mail til Fagbladet FOA.

Undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af Epinion for LO. Den er lavet for at belyse de offentligt ansattes holdninger til og oplevelse af medbestemmelse og innovation og deres mulighed for at være kritiske på arbejdspladsen. 
Den viser at:
- 41 procent i mindre grad eller slet ikke oplever, at deres organisation er lydhøre overfor medarbejdernes forslag til forbedringer.
- 42 procent i mindre grad eller slet ikke oplever, at blive hørt om eventuelle forslag og idéer til forbedring af deres arbejdsplads og deres arbejde.
- 49 procent i mindre grad eller slet ikke oplever, at de som ansatte har indflydelse på rammerne for deres arbejde.
- 48 procent oplever i høj grad eller i nogen grad, at det har negative konsekvenser at stå frem med kritisable forhold i deres organisation.
- 71 procent mener i høj grad eller i nogen grad, at de kan medvirke til at gøre deres arbejdsplads mere effektivt drevet, hvis de bliver spurgt.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev