Annonce

Kvinde bliver overfaldet

Ny guide: Sådan sikrer du dig erstatning for vold på job


Nyt skema skal hjælpe ansatte, der udsættes for vold, med at få erstatning, selvom de undlader at politianmelde den voldelige borger.

Annonce

Voldsepisoder på arbejdspladsen skal politianmeldes inden for 72 timer, hvis man vil have erstatning. Men et nyt skema skal hjælpe ansatte, der af faglige grunde fravælger anmeldelse.  Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Skal – skal ikke? Skal vi anmelde - eller skal vi lade være? Den debat kastes en del FOA-arbejdspladser ud i, når en medarbejder udsættes for vold for eksempel fra en psykisk syg eller dement borger.

For at få erstatning efter Offererstatningsloven skal voldsepisoden nemlig som udgangspunkt anmeldes til politiet inden 72 timer.

Men et nyt skema, som FOA har udarbejdet sammen med seks andre faglige organisationer, skal sikre medlemmer, der vælger ikke at anmelde volden, muligheden for at få erstatning.

Mulighed for dispensation

Ansatte med særlige støtte- og omsorgsopgaver, for eksempel plejepersonale og pædagoger, kan få dispensation for kravet om politianmeldelse.

Det kræver dog, at der er behandlingsmæssige eller pædagogiske hensyn i forhold den borger, patient eller elev, der har udøvet volden. Og det fremgår af Justitsministeriets vejledningsskrivelse om emnet, at de hensyn skal beskrives meget præcist, individuelt og konkret.

”Det nye skema er en hjælp til især medlemmer og ledere, hvor de kan se, hvad det er vigtigt at få med i beskrivelsen af voldsepisoden. Så behøver de ikke at opfinde den dybe tallerken hver gang,” siger Heidi Bloch, der er advokat i FOA, til Fagbladet FOA.

Få kopi inden 72 timer

Heidi Bloch peger også på, at Justitsministeriets vejledning kan være svær at forstå, selv om den er udformet i et samarbejde med blandt andre FOA. Derfor har FOA og de seks andre faglige organisationer vurderet, at der var behov for et let tilgængeligt redskab som det nye skema.

”Det er vigtigt, at skemaet udfyldes, og at den skadelidte får kopi af det senest 72 timer efter voldepisoden,” understreger Heidi Bloch. Det udfyldte skema skal så anvendes, hvis man på et senere tidspunkt vil indsende erstatningskrav til Erstatningsnævnet.

Hvis den ansatte ikke får kopi af det udfyldte voldsskema inden 72 timer, kan det være nødvendigt med politianmeldelse for at sikre sig ret til eventuel erstatning.

Hent voldsskema

Mange oplever jobvold

Hvert tredje FOA-medlem udsættes i løbet af et år for trusler og vold på arbejdspladsen.

Hvert fjerde FOA-medlem bliver i løbet af et år udsat for fysisk vold. For lønmodtagere generelt drejer det sig om 6 procent.

Kilde: Medlemsundersøgelse, april 2015, 2408 deltagere.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev