Annonce

Ny rapport afslører: Vold mod ansatte stiger på bosteder 

Antallet af vold og trusler på landet bosteder stiger. Nu skal politikernes ord omsættes til handling, hvis man skal forhindre flere drab, mener FOA-formand.

Annonce

På trods af, at der siden 2012 er sket fem drab på bosteder, og politikerne har stået i kø for at tage afstand fra det usikre arbejdsmiljø, er forholdene ikke blevet bedre for de ansatte.    Foto: Colourbox

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

 På trods af, at politikerne de seneste fire år har stået i kø for at tage afstand fra drab og grove overfald på landets bosteder, er forholdene ikke blevet bedre for de ansatte.
 
En ny analyse fra Social- og Indenrigsministeriet viser, at de danskere, der hver dag går på arbejde for at passe og pleje nogle af samfundets mest udsatte, i stigende grad udsættes for vold.
 
Her står blandt andet, at hvis man ser på antallet af politianmeldelser af voldsforbrydelser, hvor “den ansatte har været tilknyttet et botilbud, er der næsten sket en fordobling i antallet af voldsforbrydelser fra 2005 til 2013.
 
Nu kan de ansvarlige politikere ikke udskyde handling længere, mener Karen Stæhr, formand for social- og sundhedssektoren i FOA:
 
”FOA har gennem flere år forsøgt at råbe politikerne op," siger hun og fortsætter:
 
“Politikerne kan tage nok så meget afstand fra det, men ord gør det ikke alene. Der skal handling til, og den handling koster selvfølgelig penge. Det bliver de nødt til at indse. For ellers sker det her igen, og det ville være helt utilgiveligt.”
 

Toppen af isbjerget

Også antallet af alvorlige voldsulykker, der har medført sygemelding, ser ud til at være stigende. Ifølge analysen har det tal de seneste år ligget konstant omkring 150 hændelser årligt, men i 2014 steg det til 187.
 
Og meget tyder på, at vi kun ser toppen af isbjerget. Arbejdstilsynet vurderer, at det kun er godt halvdelen af de anmeldepligtige hændelser, der reelt bliver anmeldt. Et af de områder, der har været særligt udsat, er socialpsykiatrien i kommunerne:
 
“I socialpsykiatrien ser vi stigningen, fordi borgerne her udskrives for tidligt fra behandlingspsykiatrien," siger Karen Stæhr. 
 

FOA: Handlingsplan er nødvendig

Karen Stæhr fortæller, at hun er glad for, at sundhedsminister Sophie Løhde (V) og social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) nu vil igangsætte et arbejde med at lave nationale retningslinjer for forebyggelse af vold på botilbud og forsorgshjem.  
 
Men hun mener også, at der herudover er brug for en voldshandlingsplan, som favner bredere end i bostederne.
 
”Vold må aldrig nogensinde være et arbejdsvilkår. Der er jo ikke andre, der vil acceptere, at de skal gå på arbejde med udsigt til at blive slået ned eller i værste fald slået ihjel. Derfor skal de ansvarlige politikere også gøre noget nu,” siger Karen Stæhr og fortsætter:
 
“Handlingsplanen bør indbefatte, hvordan man forebygger vold og alenearbejde, om borgerne får de rette tilbud, og om man som medarbejder har de rette rammer til at kunne give de psykisk syge den hjælp, som de har behov for.”
 

Minister: Det skal være trygt at arbejde

Fagbladet FOA har i forbindelse med artiklen gerne ville stille en række spørgsmål  til sundhedsminister Sophie Løhde (V) og social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V).

Ingen af de to har haft tid til et telefonisk interview med fagbladet. I stedet fremsender de skriftlige svar gennem deres pressefolk:

"Der er sket fem drab på fire år på landets bosteder. Hvad vil ministeren konkret gøre for, at der ikke sker et sjette?"
”De tragiske sager med drab på medarbejdere på botilbud understreger med al tydelighed, at vi står med en stor udfordring. Det er ikke acceptabelt, at medarbejdere og øvrige beboere skal være utrygge - eller endda risikere livet. Der er allerede sat flere initiativer til at forebygge vold i gang. Det gælder afprøvning af konfliktnedtrappende pædagogiske metoder, en kortlægning af regler på området og udarbejdelsen af nationale retningslinjer til voldsforebyggelse."
 
"Men jeg må samtidig konstatere, at der er behov for en yderligere indsats. Det er et fælles samfundsansvar at løse den her problemstilling. Derfor mødtes sundheds- og ældreministeren og jeg i går med de faglige organisationer, og i den nærmeste fremtid vil vi drøfte sagen med KL og Danske Regioner. Det gør vi for at få alle løsningsforslag på bordet, på et kompliceret område,” skriver social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) gennem sine pressefolk.
 
"Hvor mange penge vil ministeren afsætte til at forbedre forholdene på bostederne, og hvor skal pengene komme fra?"
”Som jeg nævnte før, er det et fælles ansvar at løse den her problemstilling, og jeg og sundheds- og ældreministeren mødes derfor med en række parter på området for at lytte til alle forslag. Det er endnu for tidligt at pege på specifikke løsningsmuligheder og sætte prislap på,” skriver Karen Ellemann.
 
Sundhedsminister Sophie Løhde (V) har ikke svaret på de fremsendte spørgsmål fra Fagbladet FOA. I stedet sender hun denne kommentar gennem sine pressefolk:
 
"Jeg synes, at socialministeren og jeg har haft et godt og konstruktivt møde med fagforbundene, hvor vi har forsøgt at finde løsninger på problemerne inden for psykiatrien, hvor der desværre ikke findes nemme løsninger."
   
"Det skal være trygt og sikkert for medarbejderne at gå på arbejde. Og derfor tager jeg også problemerne meget alvorligt og er optaget af, at vi på tværs af ministerierne og sammen med fagforbundene og kommunerne og regionerne, som har ansvaret for psykiatrien og de sociale bosteder, finder løsninger. For noget skal ske. Det er klart, skriver Sophie Løhde.
 
 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev