Annonce

Kvinde i silhuet ved siden af en hest

Kræftsyg frataget syge-dagpenge i over et år 


16 måneder stod en kræftsyg kvinde uden indtægt, fordi hun uretmæssigt fik stoppet sine sygedagpenge. FOA er forarget over Ankestyrelsens sagsbehandling.

Annonce

Den tidligere sosu-hjælper havde ingen indtægt i 16 måneder, fordi kommunen uretmæssigt havde stoppet hendes sygedagpenge. 11. februar 2016 får hun – efter Ankestyrelsen er kommet med to modsatrettede afgørelser – endelig besked om, at hun nu får sine penge. ”Jeg tror ikke helt på det, før de går ind på min konto,” siger den 59-årige kvinde, der nu er i fleksjob. Niels Åge Skovbo

Af Merete Nielsen
Journalist

Annonce

”Jeg har været igennem et helvede, og min retfærdighedssans er blevet krænket så meget i det her forløb.”

 

Sådan lyder det fra en 59-årig kvinde, der har været gennem et alvorligt kræftforløb, og som oveni har stået uden indtægt i 16 måneder, fordi kommunen uretmæssigt stopper hendes sygedagpenge tilbage i oktober 2013.

 

Inden hendes sygdom for alvor bryder ud i 2013, arbejder hun som social- og sundhedshjælper på et plejecenter. Kvinden, der ønsker at være anonym, har været på noget af en rutsjetur gennem det system, der har behandlet hendes sag.

 

Får genoptaget sin sag

I september 2015 slår Højesteret fast, at kommunerne ikke må stoppe borgeres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft, sådan som Ankestyrelsen ellers har vejledt dem om.

 

Den 59-årige kvinde er en af de borgere, der med FOAs hjælp får genoptaget sin sag efter højesteretsdommen.

 

Fire breve på fire uger

15. januar 2016 får kvinden en god nyhed fra Ankestyrelsen. Hun får medhold i sin klage, sådan at hun har ret til at få sygedagpenge tilbage. Kommunens afgørelse om at stoppe hendes sygedagpenge er nemlig ikke gyldig. Desuden har kommunen set bort fra en psykologerklæring og et praktikforløb, da de træffer afgørelsen. Mindst 350.000 kroner før skat har hun til gode.

 

Men glæden er kort. Fem dage senere sender Ankestyrelsen et nyt brev med beskeden om, at de nu vil genoverveje hendes sag, og der vil komme en ny afgørelse.

 

28. januar 2016 kommer så det tredje brev, hvor det fremgår, at hun alligevel ikke er berettiget til at få hele beløbet udbetalt. Kvinden vil kun få otte af de 16 måneders sygedagpenge tilbage.

 

Begrundelsen er, at Ankestyrelsen alligevel ikke mener, at kommunen skulle se på de nye oplysninger i sagen, før sygedagpengene må stoppe. Det beslutter Ankestyrelsen nemlig først den 22. december 2015 i en såkaldt principafgørelse. Derfor gælder reglerne først fra den dato, lyder styrelsens argument.


11. februar 2016 – efter eksperter i forvaltningsret har kritiseret Ankestyrelsen i Orientering på P1 – kommer det fjerde brev inden for en måned. Nu beklager Ankestyrelsen forløbet og meddeler, at kvinden alligevel får det fulde beløb. Det skyldes, at de ikke må tilbagekalde den første afgørelse, når hun først er blevet lovet at få penge tilbage.

 

FOA: Ankestyrelsen er på vildspor

Næstformand i FOA Mona Striib er forarget over Ankestyrelsens kovendinger i sagen.

 

”Vi har ikke været i tvivl om, at Ankestyrelsens var på vildspor i denne sag, og det er selvfølgelig glædeligt, at medlemmet nu får sine penge. Men det ændrer ikke ved det principielle i sagen. Jeg er bekymret for, at Ankestyrelsen forsøger at begrænse skaderne, efter de i årevis har vejledt kommunerne forkert,” siger Mona Striib.

 

Hun fastslår, at FOA vil gå videre med tilsvarende sager, der måtte dukke op og om nødvendigt føre en retssag.

 

Forkert kurs 

Lektor i socialret John Klausen ved Aalborg Universitet har læst sagsakterne. Han mener, at Ankestyrelsen er på forkert kurs, når de fastholder, at principafgørelsen kun skal gælde fremadrettet. 


”Kvinden får lov at beholde pengene, men det interessante er, at det udelukkende sker, fordi Ankestyrelsen mener, at de har begået en fejl ved i første omgang at give hende ret. Der er intet, der tyder på, at Ankestyrelsen har ændret opfattelse. Jeg mener derimod stadig, at principafgørelsen 102-15 er udtryk for gældende ret, som det har været hele tiden, og dermed ikke kun kan gøres fremadrettet,” siger han.

Ankestyrelsen har ingen kommentar til John Klausens vurdering af, at deres praksis er ulovlig.

 

Lettet over at få ret

Den tidligere sosu-hjælper er lettet over, at hun nu alligevel kan se frem til at få de sygedagpenge til bage, som hun hele tiden har haft ret til. Samtidig er hun dybt frustreret over det forløb, hun har været igennem.

 

”Jeg har knoklet på arbejdsmarkedet, siden jeg var helt ung, og når man så har brug for hjælp, får man ulovligt frataget sine sygepenge. Jeg har måttet leve af min forsikring for kritisk sygdom. Mit håb er, at min sag måske kan komme andre til gode,” siger hun til Fagbladet FOA.

Sygedagpengesag for Højesteret

  • 10. september 2015: Højesteret afsiger en dom, som betyder, at Ankestyrelsen og kommunerne på ny skal afgøre sager, hvor borgere har fået stoppet deres sygedagpenge med tilbagevirkende kraft.
  • 11. november 2015: I kølvandet på højesteretsdommen kommer Ankestyrelsen med en principafgørelse (75-15), som fastslår, at sygedagpenge først kan stoppes, når kommunen har truffet en gyldig afgørelse. 

  • 22. december 2015: Ankestyrelsen kommer med endnu en principafgørelse (102-15). Den siger, at vurderingen af, om der er mulighed for at forlænge en borgers sygedagpenge, skal foretages på det tidspunkt, hvor kommunen har truffet en gyldig afgørelse, og at kommunen på dette tidspunkt også skal inddrage alle oplysninger i sagen. Ifølge Ankestyrelsen skal kommunerne først rette ind efter den nye principafgørelse efter den 22. december 2015 og altså ikke i gamle sager. 

  • 24. februar 2015: Åbent Samråd, hvor beskæftigelses- og social- og indenrigsministeren skal svare på spørgsmål om Ankestyrelsens håndtering af sygedagpengesager efter højesteretsdommen.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev