Kuverter på en dørmåtte - en af dem med KONKURS med store bogstaver.

Tema: Konkurser i private plejefirmaer


Flere af de firmaer, som landets kommuner har hyret til at løse plejeopgaver, rammes af lukninger og konkurser. Det får konsekvenser for de ældre, de ansatte, kommunerne og borgerne. 

Fagbladet FOA stiller skarpt på et stigende antal konkurser blandt de private firmaer, der leverer personlig pleje og praktisk bistand for kommunerne.