Annonce

hånd på låret

Ny aftale om seksuel chikane: Højere bøder og bedre forhold for elever


17 initiativer skal forhindre seksuel chikane på landets arbejdspladser. Det er regeringen og arbejdsmarkedets parter blevet enige om i en ny trepartsaftale, som blev præsenteret i dag fredag. FOA kalder aftalen banebrydende.

Annonce

Den nye trepartsaftale om 'initiativer til at modgå seksuel chikane på arbejdspladser' blev præsenteret i dag forud for Kvindernes Internationale Kampdag den 8. marts, hvor FOA også sætter fokus på at forebygge krænkelser. Colourbox

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

”Medarbejdere skal ikke udsættes for seksuel chikane på arbejdspladsen. Regeringen og arbejdsmarkedets parter er enige om, at det kræver, at der gøres op med den kultur, der findes på nogle arbejdspladser.”
 
Sådan lyder de første linjer i den nye trepartsaftale, som regeringen har indgået med arbejdsmarkedets parter. 
 
Aftalen indeholder i alt 17 initiativer, som skal gøre op med krænkelser og seksuel chikane på landets arbejdspladser. Især er der fokus på at sikre elever og lærlinge bedre. 

FOA glæder sig over ungefokus

Hos FOA glæder forbundssekretær Maria Melchiorsen sig over, at aftalen endelig er landet.

”Den her aftale er banebrydende. Seksuel chikane har i mange år været skamfuldt og tabubelagt at snakke om, men nu får har vi endelig udformet en aftale, som fokuserer 110 procent på problemet,” siger forbundssekretær i FOA, Maria Melchiorsen.
 
Hun er især stolt af aftalens fokus på de unge og eleverne.

”De er nye på arbejdsmarkedet og mere sårbare, og vi ved, at det er der, krænkelserne oftest sker. Det skal vi have gjort op med,” siger hun.

”Selvfølgelig er der også plads til forbedringer i aftalen, og vi havde ønsket, at den indeholdt større fokus på de krænkelser, der sker udenfor arbejdstid. Det kunne for eksempel være ubehagelige beskeder over telefonen. Og så så vi også gerne, at der havde været mere fokus på den uønskede seksuelle opmærksomhed, som medarbejdere, der har med beboere, borgere og pårørende at gøre, kan opleve. For eksempel FOAs medlemmer. Det kommer vi til at arbejde videre med,” siger hun.
 

Højere godtgørelse

Godtgørelsesniveauet hæves med 33 procent i grove sager om seksuel chikane. 

Desuden skal aftalen sikre øget fokus på, at den krænkede medarbejder udover godtgørelse fra sin arbejdsgiver kan søge godtgørelse fra den kollega, der har krænket. 

Tydeligere arbejdsgiveransvar

Det er arbejdsgiverens pligt at stille et chikanefrit miljø til rådighed for sine ansatte, og det bliver nu tydeliggjort i Ligebehandlingsloven. 

Det bliver derudover tydeliggjort i Arbejdsmiljøloven, at de ansatte skal bidrage til at forebygge og håndtere seksuel chikane og har pligt til at videregive oplysninger om seksuel chikane på arbejdspladsen, hvis de bliver opmærksomme på det og ikke selv kan løse det.

Større vægt på troværdige forklaringer

I nogle sager om seksuel chikane er der ingen vidner eller beviser. Med den nye trepart kan domstolene lægge større vægt på troværdige partsforklaringer. 

Fælles ramme for sund kultur

Den enkelte arbejdsplads skal i samarbejde med de ansatte formulere en ramme for en sund, chikanefri kultur med konkrete anvisninger for, hvordan man forbygger og håndterer seksuel chikane. 

Derudover bliver der i Arbejdstilsynets APV-tjeklister øget fokus på seksuel chikane og krænkende handlinger. Hvert år skal Arbejdstilsynet desuden udarbejde opgørelser over antallet af afgørelser og vejledninger om seksuel chikane.

Opsigelsesfrist for lærlinge ved seksuel chikane

Der indføres i Erhvervsuddannelsesloven, at elever og lærlinge, der bliver udsat for seksuelle krænkelser, kan se bort fra opsigelsesfristen på en måned, hvis de ønsker at hæve uddannelsesaftalen med deres praktiksted.

Skift til skoleoplæring

Det bliver nu muligt for elever og lærlinge at skifte deres lærlingeplads ud med skoleoplæring, mens en sag om seksuel chikane bliver behandlet.

Derudover bliver der udarbejdet en vejledning til skolerne om deres pligt til at formidle en ny læreplads til elever, der har været udsat for seksuel chikane. 

Virksomheder kan få fjernet godkendelse til lærlinge

Arbejdspladser, som gentagende gange har haft sager om seksuel chikane, kan få tilbagekaldt deres godkendelse som oplæringsvirksomhed.

Alliance for forebyggelse af seksuel chikane

En alliance skal sætte fokus på et opgør mod seksuel chikane ved at igangsætte konkrete projekter.

En alliance, FOA gerne vil være en del af, fortæller Maria Melchiorsen, som er forbundssekretær.

”Den forventer jeg helt sikkert at være en del af. Nu skal vi sikre, at den her aftale kommer til at gøre en forskel og bliver mere værd end det papir, den er skrevet på,” siger hun.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev