Annonce

Sosuelev Line Andersen må vente 31 måneder på erstatning i voldssag

Løfte om kontant bonus virker: Erfarne jurister skifter fra voldsofre til mink-erstatninger


Det tager nu endnu længere tid at behandle erstatningskrav fra voldsofre som social- og sundhedsassistenteleven Line Andersen.

Annonce

Sosu-eleven Line Andersen blev overfaldet af en mandlig plejehjemsbeboer med Alzheimers og fik at vide, at det ville tage 10-12 måneder at behandle hendes erstatningssag. Det er siden ændret til foreløbig 31 måneder. Hun har brugt ventetiden på både at blive gravid og føde sit andet barn. Tobias Stidsen

Af Morten Bruun
Journalist

Annonce

De mange erstatningssager fra tidligere minkavlere betyder, at voldsofre nu må vente endnu længere end hidtil, før de får afgjort deres erstatningskrav.

Det fremgår indirekte af den socialdemokratiske justitsminister Peter Hummelgaards svar på et af de spørgsmål, som SF’s retsordfører Karina Lorentzen Dehnhardt stillede ham for nylig på baggrund af en artikel i Fagbladet FOA.

I svaret bekræfter ministeren nemlig, at to erfarne jurister har søgt om – og fået ja til – at blive udlånt fra Erstatningsnævnet til minksekretariatet, efter at det kom frem, at Minksekretariatets medarbejdere får en månedlig bonus på 5.000 kroner oven i deres normale løn.

Skal have samme vilkår

Karina Lorentzen Dehnhardt reagerede på en artikel i Fagbladet FOA, som beskrev, hvordan sagsbehandlingstiden i Erstatningsnævnet er eksploderet de seneste år – til skade for blandt andre social- og sundhedsassistenteleven Line Andersen.

Hun blev overfaldet af en plejehjemsbeboer med Alzheimers og må nu vente 31 måneder – eller næsten to år mere end først bebudet – på at få afgjort sin erstatningssag. Og hun er bare et af de cirka 130 medlemmer af FOA, der venter på svar, efter at de er blevet overfaldet eller truet, mens de passede deres job.

Samtidig er der også kø i minksekretariatet, der sorterer under Transportministeriet. Og her har man altså valgt at give de ansatte et særligt tillæg på 5.000 kroner om måneden for at passe deres arbejde.

”Det kan vi ikke være bekendt,” sagde Karina Lorentzen Dehnhardt dengang til Fagbladet FOA og efterlyste, at ansatte i Erstatningsnævnet får samme vilkår som kollegerne i minksekretariatet.

Læs også: Sosu-elev blev overfaldet på jobbet: Lines sag tæller mindre end erstatning til minkavlere

Farvel til flere erfarne jurister
Det får de ikke. Til gengæld får de endnu mere travlt.

Ifølge justitsministerens svar til Karina Lorentzen Dehnhardt har to erfarne jurister nemlig fået opfyldt deres ønske om at skifte erstatninger til voldsofre ud med erstatninger til minkavlere.

Deres ønsker blev fremsat, efter at muligheden – og de særlige vilkår med det særlige tillæg – blev præsenteret på intranettet i Civilstyrelsen, som Erstatningsnævnet hører under.

I det ene tilfælde er jobskiftet sket med virkning fra 1. maj i år, i det andet med virkning fra 1. august. I begge tilfælde er der tale om en periode på foreløbigt halvandet år, og her får de to jurister tilmed en smule kortere på arbejde: En del af minksekretariatet ligger nemlig i stueetagen i den bygning i Viborg, hvor Erstatningsnævnet har kontorer på anden-salen.

”De har begge arbejdet i Erstatningsnævnet i cirka fem år, og det siger sig selv, at det kan mærkes, når to erfarne medarbejdere skifter job. Uheldigvis sker det samtidig med, at naturlig afgang har betydet, at vi også må sige farvel til andre erfarne medarbejdere,” siger Eva Aaen, der er kontorchef i Erstatningsnævnet.

Burde have forudset problemer

Den udvikling er SF’s retsordfører ikke tilfreds med. Hun mener, man burde have forudset en forværring af problemerne i Erstatningsnævnet.

”Jeg under minkavlerne, at de får deres erstatninger. De har også ventet i mange år,” siger Karina Lorentzen Dehnhardt og fortsætter:

”Men det er uholdbart, at en bonus på 5.000 kroner om måneden til dem, der behandler minkavlernes erstatningssager, skævvrider systemet og gør sagsbehandlingstiderne endnu ringere for mennesker, som er ofre for overgreb eller har været udsat for overfald på deres job.”

Det siger sig selv, at det kan mærkes, når to erfarne medarbejdere skifter job

Eva Aaen, kontorchef, Erstatningsnævnet

Situationen er alvorlig

Karina Lorentzen Dehnhardt har både i Fagbladet FOA og i sine spørgsmål til ministeren foreslået, at de ansatte i Erstatningsnævnet også får en bonus.

Det synspunkt fastholder hun, men det kommenterer Peter Hummelgaard ikke sine svar til SF’s retsordfører.

Her nøjes han med at notere, at han ser med stor alvor på den ophobning af sager, der er sket i Erstatningsnævnet på trods af flere midlertidige bevillinger de seneste år. Og han henviser til den kommende analyse, der kan give svar på, hvordan sagsbehandlingstiderne i Erstatningsnævnet kommer tilbage på ’et rimeligt niveau’.

Karina Lorentzen Dehnhardt er enig i ministerens mål. Men hun er ikke tryg ved, at Civilstyrelsen overfor Fagbladet FOA tilkendegiver, at det ikke er muligt at vurdere, hvor længe den nuværende og alt for lange sagsbehandlingstid vil være gældende.

”Det er virkelig vigtigt, at det problem løses meget snart,” siger SF's retsordfører.

Læs også: Retsordførere i oprør: Krænkende at sosu-eleven Line skal vente på erstatning

Søger hen hvor græsset er grønnere 
I FOA er fagpolitisk ordfører Maria Klingsholm stadig lige så harm, som hun var, da hun hørte om den ekstra honorering af de ansatte i minksekretariatet.

”Det er utroligt, at Erstatningsnævnets i forvejen alt for lange sagsbehandlingstid er blevet endnu længere. Når det gælder vores medlemmer, handler det jo om medlemmer, der har sat deres helbred – og måske endda liv – på spil, mens de passede deres arbejde,” siger Maria Klingsholm.

I Haderslev ryster social- og sundhedsassistenteleven Line Andersen på hovedet over udviklingen.

”Det er irriterende. Men jeg forstår jo godt de medarbejdere, der skifter job. Når græsset er grønnere på den anden side, går man jo derover.”

I Erstatningsnævnet er der udsigt til, at en håndfuld nye medarbejdere – alle nyuddannede jurister – starter som sagsbehandlere 1. september. Men som kontorchef Eva Aaen noterer, kan der gå noget tid, før de er oplærte og klar til for alvor at håndtere sagerne.

Fire svar fra kontorchefen

Fagbladet FOA har stillet en række faktuelle spørgsmål om situationen i Erstatningsnævnet. Kontorchef Eva Aaen har svaret (gengivet i forkortet form):

Om sagsbehandlingstid
For nylig meddelte Erstatningsnævnet, at det nu tager op til 24 måneder, før en ansøgning med et erstatningskrav kan tages under behandling. Den udvikling er nødvendig, men beklagelig.

Vi er meget opmærksomme på, at offererstatning er et sagsområde, hvor ofrene i nogle tilfælde lider store personlige, langvarige eller permanente tab som følge af den straffelovsovertrædelse, de har været udsat for.”

Om ansættelse
Civilstyrelsen er en del af Justitsministeriets turnusordning, hvilket betyder, at hovedparten af styrelsens jurister forventes at være ansat i styrelsen i tre-fem år. Samtidig betyder personalesammensætningen i styrelsen, at der ofte en del medarbejdere på barselsorlov.

”Vi har siden 2019 givet mulighed for at forlænge den tid, en fuldmægtig typisk er i styrelsen. Vi kan samtidig glæde os over, at vi ikke har udfordringer med at rekruttere dygtige jurister, herunder jurister som har erfaring med personskadeerstatning.”

Om fremtiden
Civilstyrelsen er for tiden ved at færdiggøre en ny analyse, der dels gør status på det hidtidige arbejde med initiativer til nedbringelse af sagsbehandlingstiden, dels indeholder forslag til nye initiativer, herunder forslag til forenkling via lovgivning.

”Der arbejdes på at sikre en bedre balance mellem sagstilgangen og sagsbehandlingskapaciteten i Erstatningsnævnets sekretariat, så sagsbehandlingstiden kommer på et rimeligt niveau set i forhold til den enkelte sags karakter.”

Om nyt system
Sideløbende med alt dette er der vedtaget en ny arbejdsskadereform. Den betyder, at voldssager mod eksempelvis sosu-ansatte og pædagoger med virkning fra nytår skal behandles i arbejdsskadesystemet.

”I de tilfælde, hvor erstatningspligten ikke anerkendes via forsikringen (i arbejdsskadesystemet, red.), bliver der her mulighed for at få sagen behandlet i Erstatningsnævnet.”

+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev