Annonce

Der er brug for pædagogmedhjælperne på en helt ny måde


Manglen på uddannede medarbejdere i daginstitutionerne har fået to klyngeledere til at tilbyde opkvalificeringskurser til områdets pædagogmedhjælpere. For det kan være svært at vide, hvorfor man skal sætte sig ned på hug i en samtale med et barn, når man er helt ny.

Annonce

To klyngeleder har nu sat struktur på opkvalificeringsforløb for pædagogmedhjælpere. Fordi medhjælperne somme tider må træde i stedet for en uddannet medarbejder – ikke fordi det er sådan, det skal være, men fordi det er den situation, man mange steder står i, siger klyngeleder Guli Werther. Colourbox

Af Malin Schmidt
Journalist

Annonce

Antallet af pædagoger falder, antallet af pædagogmedhjælpere stiger. Især i kommunerne omkring hovedstaden mangler der pædagoger som aldrig før, og det gør, at pædagogmedhjælperne – nødtvunget – har fået en helt ny rolle i daginstitutionerne, siger to klyngeledere i København, der sidste år mente, at de måtte gøre noget.

Derfor slog Guli Werther og Sarah Lie Bach Berggreen sig sammen og har skræddersyet et forløb over to dage til områdets pædagogmedhjælpere.

”Vi mangler pædagoger, og derfor kan man ikke være pædagogmedhjælper, som man var for måske 10 år siden, hvor man kom ind og legede lidt med børnene eller sad med et barn på skødet i flere timer,” siger Guli Werther, der er klyngeleder i Brønshøj-Vanløse og slår fast, at det både handler om opkvalificering, men også om rekruttering og fastholdelse.

”Vi har brug for, at de kan stå i svære situationer, og at de nogle gange erstatter en uddannet medarbejder på stuen. Det er ikke sådan, vi kunne ønske, at det skal være. Men det er desværre sådan, det er.”

Læs også: Pædagogmangel tvinger institutioner til at gå nye veje

Hvad er sværest?

Forløbene er inddelt i moduler om rutiner, mentalisering og konflikthåndtering, sprog og leg og bevægelse. Og dermed bliver pædagogmedhjælperne klædt på med helt basal viden om måltider, afleveringer og overgange. Alt det, som jo fylder dagen i en daginstitution og som derfor er vigtige at kunne håndtere pædagogisk, understreger Sarah Lie Bach Berggreen, der kalder modulerne for den grundpakke, pædagogmedhjælperne som minimum har brug for. Både for at kunne håndtere hverdagen, men også for at kunne indgå i den faglige samtale med kollegerne.

Det er en konkret øvebane for pædagogmedhjælperne, som de pædagogiske ledere skal følge op på lokalt, understreger Sarah Lie Bach Berggreen.

”Vi tog udgangspunkt i, hvad det første pædagogmedhjælperne møder, hvad de har svært ved at håndtere og hvad der fylder. For hvordan skal de håndtere en konflikt blandt børnene uden at have forudsætninger til det?” siger Sarah Lie Bach Berggreen og forklarer, at det var vigtigt for de to klyngeledere, at pædagogmedhjælperne kan gå ud og afprøve metoderne direkte.

Læs også: Ny aftale: Vuggestue-normeringen skal følge barnet til det fylder 3 år

Lærer om mentalisering

For eksempel at de får konkrete idéer til, hvilke lege, de kan gå ud og lave sammen med børnene, der understøtter bevægelsen. At tale-høre-konsulenterne viser dem, hvordan de kan arbejde med sproget. Eller at støttepædagogerne kommer med eksempler på, hvordan de kan arbejde med konflikthåndtering.

Samtidig har de mulighed for at arbejde med det, de lærer i små grupper, hvor de reflekterer sammen på en øvebane med andre pædagogmedhjælpere – nogle nye, nogle mere erfarne – om konkrete situationer. For eksempel over hvad man gør, når et barn ustandseligt går ned fra bordet i spisesituationer.

”Hele sprogindsatsen er jo en politisk stillet opgave, så det var vigtigt for os, at de hører om den forskningsbaserede viden om barnets sprog. Hvis de har det grundlag, så er der også en bedre forudsætning for, at de kan arbejde med sproget i personalegruppen. Samtidig ville vi give dem helt konkrete pædagogiske redskaber. For eksempel om mentalisering og hvordan de kan sætte sig i barnets sted. For der er ikke nogen børn, der skal føle sig forkerte. Børnene er jo prisgivet i forhold til de voksne, der er omkring dem, og det er vores ansvar.”

Læs også: Andelen af uddannede medarbejdere i dagtilbud er faldet

Skaber et fortroligt rum

Og de to klyngeledere har allerede fået gode tilbagemeldinger, såsom at pædagogmedhjælperne føler, at de har mere at byde på, at de kan tale med, når der bliver talt sprogindsats, og at de øver sig i at reflektere over praksis.

For eksempel over, hvorfor det er vigtigt at børnene øver sig i selv at hælde op. Hvorfor det kan være en god idé at sætte sig ned på hug i stedet for at rage halvanden meter over barnets hoved, når man taler med et barn. Eller hvorfor man ikke skal stille børnene mange spørgsmål.

”Når man er ny, kan man komme til at stille alle de her spørgsmål, for eksempel ’hvad siger koen’ eller ’hvilken farve er der på trøjen’. Men det er præstationsorienteret. I stedet får de viden om, at man skal stille spørgsmål, fordi man er oprigtigt nysgerrig, som for eksempel ’hvad har du oplevet’ og ’hvad tænker du’. At man ser barnet som en ligeværdig samtalepartner ud fra den alder, barnet har. Vi giver mulighed for at træde et skridt tilbage, og spørge til, ’hvad mener jeg egentlig om det her’?” siger Guli Werther.

Og her kan det gavne at tale med andre pædagogmedhjælpere, som er i samme situation.

”Vi skaber et rum, hvor de kommer tæt på hinanden, tør reflektere og fortælle, at de for eksempel ikke ved, hvad de skal gøre, når de putter børnene, og de alle rejser sig op. Det kan være svært at sige over for uddannede kolleger.”

Plante et frø

At Guli Werther og Sarah Lie Bach Berggreen har deres daglige gang i klyngernes institutioner, er en stor fordel i tilrettelæggelsen af pædagogmedhjælperseminarerne.

”Vi er tæt på institutionerne og ved, hvordan måltiderne fungerer og hvordan tale-høre-konsulenterne kommer ind og arbejder med sproget. Vi kender de problematikker, medarbejderne står i derude. Det er et kæmpe plus, at vi er lokalt forankrede,” siger Guli Werther.

Og de to klyngeledere har fået stor tillid fra både områdechefen og de andre klyngeledere. For det er vigtigt, at alle medarbejderne i institutionerne kan regne med, at de står på det samme fundament af viden.

”I virkeligheden handler pædagogmedhjælperseminarerne om at plante et frø,” siger Sarah Lie Bach Berggreen.

For hvis man lærer at reflektere, kan man bruge det – ikke bare som pædagogmedhjælper i et sabbatår, men hele livet, supplerer Guli Werther.

”Vi øver pædagogmedhjælperne i at reflektere og være kritisk tænkende, så de ikke bare tænker, at det her barn er superirriterende, men overvejer, hvad der ligger bag. Og den refleksion og evne til at mentalisere bruger vi jo hele livet. De får en ballast, som de kan gå videre med. Det er mit håb i hvert fald.”

Sådan guider du en ny kollega

Vigtige nedslag, som uerfarne pædagogmedhjælpere ofte skal have hjælp til.

FORKLAR OM MENTALISERING

Det mest afgørende at vide som helt ny pædagogmedhjælper er, at intet fungerer uden en god kontakt til barnet. For pædagogisk arbejde er relationsarbejde. Det ved man ikke nødvendigvis, hvis man aldrig har arbejdet med børn.

Forsøg at forklare, at det er forståelsen for barnet, der er broen til barnet, og derfor er mentalisering – at prøve at sætte sig ind i barnets sted – den første og vigtigste opgave for det pædagogiske personale.


HJÆLP TIL AT REFLEKTERE

En ny pædagogmedhjælper, som kommer frisk fra sin studentereksamen, er formentlig ikke vant til at reflektere over, hvorfor man gør, som man gør i pædagogisk praksis. Ofte gør pædagogmedhjælperen det, vedkommende selv er opvokset med uden at tænke videre over det, og det er helt forståeligt. Men i pædagogisk arbejde er det nødvendigt at reflektere over, hvad der er godt for børn, og hvad der er pædagogisk kvalitet, og det skal en ny medhjælper også forstå. For eksempel, når et barn, der konstant hopper ned fra bordet i spisesituationer, bliver irettesat gang på gang, uden at man bliver kogere på, hvad der ligger bag. Analysér situationen sammen med pædagogmedhjælperen og lav en strategi for, hvordan man kan skabe mere ro. Måske bliver barnet uroligt, når de voksne rejser sig fra bordet for at hente noget?


DERFOR SIDDER VI PÅ HUG

For dig, der er erfaren, giver det sig selv. Men hvis man aldrig har haft med børn at gøre, er man ikke nødvendigvis klar over, hvordan man positionerer sig over for et barn. Måske har man aldrig tænkt over, at det for et barn kan være voldsomt at tale med en voksen, der er hævet halvanden meter over barnets hoved. Vis, hvad det giver at sætte sig ned på hug og tal med medhjælperen om det.


SKAB OPMÆRKSOMED OM SPROGET

Hvad er det for en farve? Hvad har du på blusen? Hvad er det for et dyr? Nogle nye pædagogmedhjælpere har en tendens til at spørge børnene om alt for meget. Tal med dem om de præstationer, man implicit kræver af barnet, når man spørger på den måde og foreslå, hvad medhjælperen ellers kan spørge til. For eksempel, hvad barnet selv tænker om dette eller hint. Og vigtigst: at spørge til noget, som pædagogmedhjælperen er interesseret i hos barnet.


Kilde: Guli Werther og Sarah Lie Bach Berggreen, klyngeledere i Københavns Kommune


+

Fakta: Så mange pædagoger mangler der

Fremskrivninger fra FOA viser, at der i 2030 kommer til at mangle 14.000 voksne i daginstitutionerne på grund lovbundne minimumsnormeringer og en stigning i børnetal. Men hvis det fortsætter som nu kommer det primært til at være medarbejdere uden en pædagogfaglig uddannelse i bagagen.

For selv om antallet medarbejdere er vokset fra godt 49.000 til 57.000 fultidspersoner på landsplan, er stigningen sket i antallet pædagogmedhjælpere.

Her er tallet vokset med 4,9 procentpoint fra 2019-2022. I samme periode er antallet pædagoger på dagområdet er faldet med 5,3 procentpoint, mens antallet pædagogiske assistenter er steget en smule med 0,4 procentpoint.

I de værst ramte kommuner – især omkring hovedstaden – er pædagogandelen faldet med 10-14 procentpoint.

Kilde: KRL og FOA


+

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev