Annonce

pengesedler foto iben gad

Tema: Lokalløn

Kommune giver sygeplejersker 25.557 kroner i særligt tillæg – se, hvad sosu-ansatte må nøjes med


Social- og sundhedspersonale får på landsplan en markant mindre del af deres løn fra lokalløn sammenlignet med for eksempel sygeplejersker og pædagoger. Det kommer blandt andet til udtryk i Nyborg Kommune.

Annonce

I Nyborg Kommune kan sygeplejersker få et tillæg, der er syv gange større end sosu-personalets. Iben Gad

Af Rasmus Handberg
Journalist

Annonce

For at lokke flere medarbejdere til ældreområdet har man i Nyborg Kommune indført et særligt tillæg til både sygeplejersker og social- og sundhedspersonale. Tillægget opnås efter to års ansættelse, hvis man har gennemført relevante kompetencegivende kurser.
 
“Det handler om rekruttering og fastholdelse, og så er det et forsøg på at sige, hvad der forventes af medarbejdere i forhold til dygtiggørelse, og at vi belønner det,” forklarer kommunens vicekommunaldirektør Søren Møllegård.
 
Men tillæggets størrelse afhænger af, om du er sygeplejerske eller social- og sundhedshjælper eller -assistent. Og forskellen er stor.
 
For sygeplejerskerne er tillægget nemlig 25.557 kroner om året, mens det er 3.641 kroner for hjælpere og assistenter – altså syv gange lavere end sygeplejerskernes. Det svarer til, at en sygeplejerske får 2.130 kroner ekstra hver måned, mens en social og sundhedshjælper eller -assistent får godt 300 kroner ekstra på den månedlige lønseddel.

Hvad er lokalløn?

Lokalløn er en del af lønnen, der bliver forhandlet lokalt mellem repræsentanter fra FOA og fra kommunen eller regionen. Lokalløn gives som tillæg – enten kvalifikationstillæg, funktionstillæg eller resultatløn.

Der har været lokal løndannelse i den offentlige sektor i over 30 år.

I kommuner og regioner kommer de oprindelige midler til lokale lønforhandlinger typisk fra to kilder: Den enkelte gruppe har givet afkald på dele af et oprindeligt anciennitetsforløb (den såkaldte startkapital), og der er ved decentrale forlig i nullerne blevet afsat en procentdel af aftaleresultatet (den såkaldte forlodsfinansiering). Nogle grupper lagde mange penge ind i den lokale løndannelse – eksempelvis de mandsdominerede faglærte grupper (håndværkere, specialarbejdere og tekniske servicemedarbejdere), mens andre lagde mindre ind – eksempelvis social- og sundhedspersonaler, der lagde lidt under 7 % ind samlet.

+

FTR: Forskellen er alt for stor

Den markante forskel ærgrer fællestillidsrepræsentant og social- og sundhedsassistent Marlene Koldsø.
 
“Da aftalen blev forhandlet hjem for to år siden, tænkte vi, at det var en god aftale. Men så er der nogle sygeplejersker, som har været endnu bedre til at forhandle. Jeg har ikke fundet ud af, hvorfor beløbet er så meget større for sygeplejerskerne, men jeg graver i det,” siger Marlene Koldsø og fortsætter:
 
”Vores kerneopgave er den samme, men vores kompetencer er forskellige, og derfor er det fair nok, at afregningen er forskellig, men slet ikke så stor som nu. Nu er sygeplejerskerne i Nyborg lønførende på Fyn, og vi skal sørge for, at det på samme måde også bliver mere attraktivt at arbejde som sosu i kommunen.”

I kommunen forklarer vicekommunaldirektøren, at pengene kommer fra lokallønsmidler, og han mener derfor ikke, at man kan sammenligne størrelsen på tillægget én til én, da social- og sundhedspersonalet “formentligt får andre tillæg, som sygeplejerskerne ikke får,” siger Søren Møllegård.
 
- Så hvis nogen tænker, at det er uretfærdigt, at sygeplejersker får et markant højere tillæg for at opkvalificere sig og være ansat i to år, så er det fordi, de har misforstået nogle ting?
 
“Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg kan sagtens forstå tankegangen, men jeg siger bare, at der skal man kigge på alt det, der er udmøntet i forbindelse med lokalløn. Det er et spørgsmål om, hvordan vi anvender lokallønsmidler. Og der er det faldet forskelligt ud på sygeplejerskernes og FOAs område,” siger Søren Møllegård og fortsætter:
 
“Men jeg tænker da, at det er noget af det, man kommer til at diskutere, om der skal gives mere på FOA-området. Det er jeg sådan set enig med dem i.”

Læs også: Din uorganiserede kollega truer din løn

Sosu-personale får mindre i lokalløn 
I dag udgør lokalløn en væsentlig større andel af sygeplejerskernes løn sammenlignet med social- og sundhedspersonalets. Helt konkret får kommunalt ansatte sygeplejersker i gennemsnit 2.800 kroner af deres månedsløn fra lokale lønmidler, mens beløbet er 1.686 kroner for social- og sundhedsassistenter og 994 kroner for social- og sundhedshjælpere. 
 
Det er et billede, som Søren Møllegård genkender fra Nyborg Kommune.
 
“Men det er dybest set sket efter konkrete forhandlinger med de forhandlingsberettigede organisationer. Det er alt sammen udtryk for forhandlinger, og der skal man passe på med at sammenligne,” siger han.
 
- Men når man kigger på rekrutteringsudfordringer, er de jo massive både for sygeplejersker og social- og sundhedspersonale. Tænker du, at man som kommune burde gøre noget ekstra for at lokke flere assistenter og hjælpere til og få dem til at blive længere i faget?
 
“Ja, der er ingen tvivl om, at når man kigger på de overordnede tal, så er der mange, der ikke på fuld tid, og det bliver udfordringen de kommende år. Vi skal blandt andet se på løn, og hvordan man tilrettelægger arbejdet, så flere har lyst at arbejde flere timer. Og her er jeg glad for, at vi har fået taget hul på det både på FOAs område og sygeplejerskernes,” siger vicekommunaldirektør Søren Møllegård.
 

FOA vil genforhandle aftale

I FOA Odense hæfter afdelingssektorformand Hans Jørgensen sig ved, at rekrutteringsudfordringen i Nyborg er massiv for både sygeplejersker og sosu-hjælpere og -assistenter. Derfor er det helt uforståeligt, at sygeplejersker får et tillæg, der er syv gange højere end et tilsvarende tillæg for social- og sundhedspersonale, mener han. 
 
”Jeg ser ikke et fagligt eller rekrutteringsmæssigt belæg for, at sygeplejerskerne skal have syv gange mere. Overhovedet ikke. Men jeg konstaterer, at markedsværdien må være steget enormt, efter der er indgået en aftale for social- og sundhedspersonalet. Og derfor skal vi hurtigst muligt til forhandlingsbordet og forbedre vores aftale,” siger Hans Jørgensen og understreger, at det ikke er sygeplejerskerne, der får ’for meget’, men social- og sundhedspersonalet der får ’for lidt’.
 
- Kan det ikke også være udtryk for, at FOA ikke har været gode nok til at forhandle?
 
”Jeg synes ikke, at man kan beskylde os for ikke at have gjort krav på det, vi skulle, eller at vi er dårlige forhandlere. Der er den økonomi, som arbejdsgiver stiller til rådighed, og som de tager ud af deres budget. Og det er i min optik et for uligevægtigt forhandlingssystem, for det er udelukkende op til arbejdsgiverne at bestemme, hvor mange midler der kan forhandles om, og vi har ikke nogen konfliktret, hvis de ikke tilbyder, hvad vi finder rimeligt,” siger Hans Jørgensen.

Har du en god historie om lokalløn? På Fagbladet FOA ser vi i den kommende tid nærmere på, hvor store de lokale tillæg er fra kommune til kommune. Er du ansat i en kommune, hvor lokalløn gør en forskel? Eller har du modsat oplevet, at kommunen stort set intet vil tilbyde? Så kontakt journalist Rasmus Handberg på rahbn@foa.dk

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev