Annonce

rullestol og dame

Tema: Coronavirus

Mange smittes med covid-19 på job uden at melde det som arbejdsskade


11,9 procent af landets coronasmittede vurderer, at de er blevet smittet på arbejdet. Alligevel har kun cirka fem procent af alle smittede anmeldt det som en arbejdsskade til Arbejdstilsynet. Men det er vigtigt at anmelde for en sikkerheds skyld, pointerer FOA.

Annonce

Du kan både få din arbejdsgiver eller din læge til at anmelde coronavirus som en arbejdsskade, hvis det kan sandsynliggøres, at du er smittet på arbejdet. iStockphoto

Af Ida Østerlund
Journalist

Annonce

For præcis et år siden blev det med Arbejdstilsynets vejledning muligt at få anerkendt smitte med coronavirus som en arbejdsskade. I de seneste 12 måneder har 12.592 personer anmeldt covid-19 som en arbejdsskade til Arbejdstilsynet. 
 
Men ser man på en opgørelse fra smitteopsporingen hos Styrelsen for Patientsikkerhed vurderer 11,9 procent af landets cirka 240.000 smittede, at de er blevet smittet på arbejdet eller på deres uddannelse. Det svarer til cirka 28.500 personer. Altså mere end dobbelt så mange som de 12.592, der har anmeldt smitten til Arbejdstilsynet.
 
Det er arbejdsgiverens ansvar at anmelde coronavirus som arbejdsskade til Arbejdstilsynet, hvis det kan sandsynliggøres, at den ansatte er smittet på arbejdet, og hvis vedkommende er syg i mere end én dag. 

Forbundssekretær i FOA, Maria Melchiorsen, undrer sig derfor over, at så mange ikke har fået anmeldt coronasmitten. 
 
”Det er beskæmmende, at det ser ud som om, at der er nogle derude, som ikke har fået det anmeldt. Vi kan jo se ud fra tallene, at der ikke er de anmeldelser, der burde være,” siger hun.
 
Cirka halvdelen af dem, der har anmeldt coronavirus som en arbejdsskade til Arbejdstilsynet, arbejder enten med sygeplejerskearbejde, social- og sundhedsarbejde i private hjem og på plejehjem eller med omsorgsarbejde på institutioner og på hospitaler.
 
Men ser man på Sundhedsdatastyrelsens tal over alle smittede, har i alt cirka 22.900 personer, der er ansat på socialområdet – på plejecentre, bosteder og i hjemmeplejen – samt på hospitaler været smittet. 
 
Selvom styrelsens og Arbejdstilsynets tal ikke er fuldstændig sammenlignelige, og selvom nogle er smittet i deres fritid, tyder noget på, at mange ansatte i udsatte fag og blandt FOAs faggrupper ikke har fået anmeldt coronavirus som en arbejdsskade. 

Det kan hænge sammen med, at mange er i tvivl – både arbejdsgivere og ansatte – om, hvorvidt de skal anmelde smitten som en arbejdsskade, vurderer Maria Melchiorsen. Men hun har en klar opfordring:
 
”Nogle af de her symptomer kan indtræde meget senere, så få det anmeldt for en sikkerheds skyld. Også selvom dit forløb med covid-19 har været mildt. Vi ved jo ikke alt om, hvordan sygdommen kan udvikle sig på sigt, og flere oplever senfølger, der efterfølgende skal tages hånd om,” siger hun.

For at få en eventuel erstatning, hvis man skulle opleve varige mén efter coronavirus, kræver det, at smitten er anmeldt som en arbejdsskade og efterfølgende anerkendt. 
 
”Er man som FOA-medlem i tvivl om, hvad man gør, så tal med en af de gode tillidsvalgte, vi har på arbejdspladserne, som kan hjælpe dig videre til arbejdsgiveren eller egen læge for anmeldelse. Hellere registrere en gang for meget end en gang for lidt,” siger Maria Melchiorsen, forbundssekretær i FOA.
 
Hverken Arbejdstilsynet eller Kommunernes Landsforening har ønsket at kommentere på forskellen på antal smittede og antal anmeldte arbejdsskader.

Det skal du vide om at få anerkendt corona som arbejdsskade

For at få anerkendt coronavirus som en arbejdsskade og eventuelt på et senere tidspunkt få erstatning, skal du 

Kontakte din leder og arbejdsmiljørepræsentant og få anmeldt arbejdsskaden.
Hvis din leder afviser, at smitten er en arbejdsskade, skal du henvende dig til din læge. Din læge er forpligtet til at anmelde, hvis der er mistanke om smitte i forbindelse med dit arbejde.
Du kan selv vælge at anmelde skaden via Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, hvor der er blanketter til selvbetjening. 

Hvis du får udgifter til behandling og/eller er syg mere end fem uger, skal din arbejdsgiver sende anmeldelsen til forsikringsenheden, som herefter skal tage stilling til, om sagen skal sendes til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring. Sagen skal sendes hertil, hvis du får varige gener.

En arbejdsskade skal som udgangspunkt anmeldes hurtigst muligt, men læser du først dette nu, så anmeld din ulykke eller sygdom, så snart du kan. Du skal som udgangspunkt have anmeldt en arbejdsskade inden for 1 år, men det er FOAs erfaring, at kan der opstå alvorlige udfordringer med dokumentationskrav, hvis du venter så længe. 
+
Mange får det anerkendt
Hos Arbejdsmarkedet Erhvervssikring, som træffer afgørelse i arbejdsskadesager, er der lige nu registreret 6.427 anmeldelser om arbejdsskader relateret til covid-19, som er under behandling. Langt de fleste sager er endnu ikke afgjort, men af dem, der er, er størstedelen blevet anerkendt. 
 
I en mail til Fagbladet FOA skriver Arbejdsmarkedets Erhvervssikring:
 
”Der er på nuværende tidspunkt givet erstatning i meget få sager om covid-19. Vi kan ikke oplyse det præcise antal af hensyn til, at den enkelte tilskadekomne ikke må kunne identificeres. Som udgangspunkt sætter vi revision i alle anerkendte sager om covid-19 et år efter vores første afgørelse. I enkelte sager kan vi ved svær sygdom fastsætte et sikkert mén for følgeskader efter covid-19. Det kan f.eks. være eventuelle skader efter respiratorbehandling.”

AES har ikke ønsket at kommentere yderligere på forskellen mellem antal smittede og antal anmeldte arbejdsskader.
 
FOA har ikke kendskab til, at der endnu er truffet afgørelse om erstatning til et FOA-medlem. Nogle sager har været udskudt, fordi man har villet undersøge, om eventuelle senfølger blev varige eller forsvandt spontant eller over tid.
 
Du kan læse mere om at anmelde coronavirus som en arbejdsskade på FOAs hjemmeside.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev