Annonce

Kofoedsminde udefra

Tema: Kofoedsminde

Specialinstitution kæmper en svær kamp for faglært personale

Specialinstitutionen Kofoedsminde har problemer med vold, for mange ukvalificerede vikarer, et højt konfliktniveau og mange ufaglærte. Region Sjælland bør gribe ind, mener forsker.

Annonce

På Kofoedsminde bor nogle af landets farligste udviklingshæmmede kriminelle. Institutionen har fået kritik af Socialtilsynet for det store forbrug af eksterne vikarer fra et privat vikarfirma, hvis ejer er venner med en nu tidligere leder på Kofoedsminde. Efter Fagbladet FOA begyndte at undersøge sagen, er lederen fratrådt sin stilling. Joachim Rode

Af Ida Østerlund
Journalist

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Tip os: Kender du noget til forholdene på Kofoedsminde, kontakt da gerne Fagbladet FOAs journalister Ida Østerlund på ibrn@foa.dk og Anders Ejbye-Ernst på anee@foa.dk

Havnegade, som er hovedgaden i byen Rødbyhavn på Lolland, er øde. Her er enkelte bodegaer, pizzeriaer og mange til salg-skilte. Flere af de huse, der ikke er til salg, ser ud, som om de er forladt. Med revnede ruder eller falmet pap i vinduet. Det er her i byen, at specialinstitutionen for domsanbragte, udviklingshæmmede kriminelle, Kofoedsminde, ligger.
 
Fagbladet FOA har tidligere kunnet fortælle, at 60 procent af de fastansatte på Kofoedsminde er ufaglærte, at arbejdsmiljøet er benhårdt, og at forbruget af eksterne vikarer er steget eksplosivtKofoedsminde har fået hård kritik for det eksplosive forbrug af eksterne vikarer af Socialtilsyn Øst, som vurderer, at vikarernes kvalifikationer er utilstrækkelige.
 
I artikler er det også dokumenteret, at forbruget af de eksterne vikarer er tidoblet siden udgangen af 2013, hvor Kofoedsminde begyndte at bruge et vikarfirma, hvis ejer er venner med en nu tidligere viceforstander. Efter Fagbladet FOA gik ind i sagen, er viceforstanderen blevet fritstillet. Siden har han fratrådt sin stilling. Hvilken rolle, venskabet mellem den fratrådte viceforstander og ejeren af vikarfirmaet har spillet, er uvist. 

Region Sjælland har dog igangsat en revisionsundersøgelse på Kofoedsminde og meddelt, at det store forbrug af eksterne vikarer skal nedbringes. 

Men placeringen helt yderst på landkortet gør det svært for regionen at nå deres mål, siger de. Det er der dog ifølge Tanja Miller, docent hos University College Nordjylland, en løsning på:

“Det eneste, man kan, som man også gør inden for lægefaget, er at lokke med nogle bedre arbejdsvilkår, mere i løn, en bolig eller færre arbejdstimer. Altså noget hvor man forkæler dem lidt,” siger hun.

Rødby byskilt
Ifølge en undersøgelse fra 2018 fra Oxford Research rummer Lollands arbejdsmarked en række af de karakteristika, der typisk ses i yderområdekommuner. Blandt andet at arbejdsstyrken generelt har kortere uddannelser end på landsplan, at der er flere ufaglærte og færre højtuddannede. Samtidig er der relativt flere personer, der står uden for arbejdsstyrken end på landsplan.  Ida Østerlund
Modtagepligt giver flere vikarer
Det er ikke kun Kofoedsmindes beliggenhed i Rødby, der udfordrer institutionen. Kofoedsminde har også modtagepligt fra kommunerne. Det betyder, at institutionen ikke kan sige nej til at modtage beboere, og derfor er antallet af beboere vokset. En beboer kan melde sin ankomst til Kofoedsminde med få timers varsel.
 
Det betyder, at Kofoedsminde ofte er tvunget til at bruge de eksterne vikarer, som ifølge Socialtilsyn Øst påvirker kvaliteten i det pædagogiske arbejde i negativ. Blandt andet fordi de ifølge tilsynet virker konfliktoptrappende.
 
Fagbladet FOA har da også tidligere kunnet fortælle, at der er en stigning i konflikter mellem beboere og ansatte. En nattevagt blev for et halvt års tid siden slået ned med et jernrør på sin nattevagt. Og vold er et gennemgående problem på Kofoedsminde. På to år har institutionen fået 14 påbud af Arbejdstilsynet. Fire af dem var strakspåbud. Langt de fleste påbud handler om, at institutionen skal forebygge vold og trusler. Ordet 'vold' er nævnt i ti ud af 14 påbud.
 
Antallet af arbejdsskader forårsaget af vold, trusler og chikane på institutionen er også mere end fordoblet på fire år fra 159 i 2015 til 331 i 2018.
 

Forsker: Det er politikernes ansvar

Tanja Miller, som er docent hos University College Nordjylland og forsker i udsattes livskvalitet, mener også, at målgruppen er upopulær. Især politisk, hvor den ikke bliver prioriteret på samme måde, som andre målgrupper gør. Man tillader ting, som man ikke ville andre steder.
 
"Den her gruppe mennesker, som er på de her institutioner, bliver ikke prioriteret. Det her ville aldrig nogensinde gå, hvis det var børn. Man ville ikke kunne tillade det. Det er en politisk ting, at man accepterer at 60 procent er ufaglærte, når det har med udviklingshæmmede og psykiatriske patienter at gøre," siger hun.

"Det er politikerne, der har ansvaret, og det er dem, der skal gøre noget ved det. Der skal rykkes nogle flere penge ned. Ellers får man ikke flere faglærte," siger hun.
 

LEV: Regionen skal træde i kraft nu

Anni Sørensen er formand for LEV, som er en handicaporganisation for mennesker med udviklingshæmning og deres pårørende. Hun mener, at det er problematisk, at man bruger geografi som argument for det rekrutteringsproblem, Kofoedsminde har. 
 
"Det er jo problematisk at argumentere for, at vi i Danmark ikke kan have tilstrækkeligt faglært arbejdskraft, fordi en arbejdsplads ligger på Lolland. Selvfølgelig bliver vi nødt til at anerkende udfordringen. Men så må man gøre alt for at tiltrække fagligt uddannet personale, og man må arbejde intensivt med efteruddannelse og i det hele taget arbejde for at skabe stærke faglige miljøer," siger hun.
 
Hun stiller spørgsmål ved, om Region Sjælland har igangsat en tilstrækkelig stor indsats for at tiltrække det fornødne personale til stedet. Det kan skræmme de uddannede væk, at institutionen har ladet stå til, og nu har et højt antal af ufaglærte og stor personalegennemstrømning.
 
"Regionen må træde i karakter nu og lave en tiårig handlingsplan for efter- og videreuddannelse, rekruttering, arbejdsmiljø og ledelse. Og det skal være på et helt andet niveau, end de har gjort indtil nu," siger hun.
 

FOA: Der skal ske noget nu

Morten Nielsen er afdelingsformand for FOA Lolland. Han kender godt til de rekrutteringsudfordringer, landsdelen syd for Sjælland oplever. Han tror også, at en højere løn eller andet lokkemad, som Tanja Miller foreslår, muligvis kunne hjælpe med at tiltrække mere arbejdskraft. 
 
Morten Nielsen genkender også de udfordringer med fagligheden og kvaliteten, som Socialtilsyn Øst peger på. Derfor håber han, at der nu for alvor bliver gjort noget ved udfordringerne.
 

Læs også: Kofoedsminde hyrer ufaglærte trods kontrakt om behandling på højt niveau

“Jeg håber, at efter alt det her, som Socialtilsynet har påpeget, som Arbejdstilsynet har påpeget, og som Fagbladet FOA har belyst, at man én gang for alle siger, at nu er det nu, der skal sættes ind for at finde løsningerne for en forbedret hverdag på Kofoedsminde,” siger han.
 

Et særskilt Kofoedsminde-kursus

Et af de steder, hvor man kunne gøre en forskel, er på efteruddannelse af de medarbejdere, der er på Kofoedsminde, mener Morten Nielsen. Han forestiller sig, at et konkret bud på en forbedring kunne være en individuel, specialiseret uddannelse eller et kursus, der retter sig specifikt mod Kofoedsminde og de opgaver, den enkelte ansatte skal udføre. Den skulle være forebyggende for de udfordringer, stedet har med vold og trusler, et hårdt arbejdsmiljø og et højt konfliktniveau. Uddannelsen skulle være for både for de ufaglærte og faglærte.
 
“Medarbejderne gør et kæmpe stykke arbejde. Men nogle mangler nogle værktøjer til de situationer, de pludseligt kan stå i,” siger han.
 
Uddannelsen skal gavne den faglige kvalitet på Kofoedsminde. Men det handler også om de ansattes sikkerhed, siger Morten Nielsen.
 
“Man kan ikke forebygge 100 procent, men hvis man ikke får forebygget så godt, man kan, kan der ske hændelser, der ikke burde ske. Vi har set, hvordan nogle ansatte er blevet slået ihjel i psykiatrien,” siger han.
 

Læs også: Viceforstander købte vikarer for 133 millioner kroner af ven: Nu er han fratrådt

Morten Nielsen mener, at uddannelsen eller kurset skal tilrettelægges i et samarbejde mellem de ansatte, ledelsen og fageksperter. Det er dem, der har den bedste viden, mener han. Men det kræver også et økonomisk grundlag.
 
“Så først og fremmest er spørgsmålet jo også, om dem, der sidder på pengepungen, er villige til at bevillige nogle penge for at komme rekrutteringen til livs,” siger han.
 

Region Sjælland: Der skal laves plan for Kofoedsminde

Fagbladet FOA har sendt en række skriftlige spørgsmål til regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (S).
 
- Kunne man forestille sig, at social- og sundhedspersonale eller pædagogisk personale fremover blev tilbudt højere løn, en bolig eller andre goder for at flytte til Lolland for at arbejde på Kofoedsminde? 
 
"Der er ingen tvivl om, at vi skal have fundet en løsning på, hvordan vi gør Kofoedsminde mere attraktivt for faguddannet personale, så vi kan højne fagligheden yderligere," skriver Heino Knudsen og fortsætter:
 
"Det er også derfor, jeg har bedt om at få en plan for, hvordan vi tiltrækker mere faguddannet personale. I den sammenhæng er vi åbne for input fra og dialog med de faglige organisationer," skriver han i en mail.
 
Regionsrådsformanden ønsker blandt andet en plan for, hvordan man får mere af arbejdet på Kofoedsminde udført af fast personale og personale, som er uddannet inden for området. 
 
"I den sammenhæng håber jeg på en god og styrket dialog med FOA og de andre faglige organisationer, så vi sammen støtter op om at højne fagligheden på Kofoedsminde yderligere," skriver regionsrådsformand Heino Knudsen.

Bag om Kofoedsminde

Kofoedsminde er en specialinstitution drevet af Region Sjælland. Institutionen er den eneste af sin art i Danmark og ligger i Rødby på Lolland. På Kofoedsminde bor psykisk udviklingshæmmede kriminelle, hvor de afsoner domme for grov kriminalitet – herunder mord, vold og voldtægt. På Kofoedsminde er der 14 sikrede afdelinger og én åben afdeling. Kofoedsminde har såkaldt modtagepligt, og der er netop nu 70 anbragte beboer. Der er 375 medarbejdere.

Fagbladet FOA har undersøgt forholdene på Kofoedsminde efter et groft overfald på en nattevagt i efteråret 2018. Researchen bygger på aktindsigter hos Socialtilsyn Øst, Arbejdstilsynet og Region Sjælland og interviews med centrale kilder og eksperter.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev