Annonce

Hånd med penge!

Mange får lønløft i april: Tjek om du er en af dem

Penge fra de puljer til særlige formål, som blev aftalt under OK18, bliver nu omsat til lønstigninger for en del faggrupper i FOA.  

Annonce

Der er både små og store beløb i lønstigninger med april-lønnen. Fra den 1. april 2019 udmøntes nemlig de forskellige puljer til særlige formål, som er en del af OK18. Colourbox

Af Finn Danielsen
Journalist

Annonce

Når april-lønnen tikker ind på lønkontoen, vil mange FOA-medlemmer opleve større eller mindre lønstigninger.

I denne omgang er der dog ikke tale om generelle lønstigninger, altså samme lønhop til alle. Det sker først igen den 1. oktober.

De lønstigninger, der udmøntes fra 1. april 2019, stammer fra forskellige puljer, som er aftalt som en del af OK18.

Lønkroner under fem overskrifter

Det drejer sig om fem forskellige puljer:

Organisationspuljen, som er en særlig pulje, der bruges til grupper på FOAs faglige områder (0,35 procent af lønsummen).

Lavtlønspuljen, der betyder stigninger på de laveste løntrin (trin 11-19) til ansatte i kommuner og regioner (34 millioner kroner).

Ligelønspuljen, der skal bidrage til et opgør med uligeløn mellem kvinder og mænd, og derfor især anvendes inden for faggrupper med markant flest kvinder (51 millioner kroner).

Rekrutterings-puljen, der skal anvendes på ældre- og sundhedsområdet i kommunerne, hvor der mangler arbejdskraft. Det vil sige til sosu-personale og sygeplejersker. (0,3 procent af lønsummen).

Pulje til særlige formål i regionerne, som fordeles efter aftaler med de enkelte fagforbund. Den er målrettet de samme grupper, som er omfattet af rekrutteringspuljen i kommunerne (0,3 procent af lønsummen).

Blandede bolsjer

Lønstigningerne varierer fra faggruppe til faggruppe, og der kan for eksempel være tale om stigende pensionsprocenter, forbedringer af løntrin, kronetillæg på løntrin, forhøjelse af tillæg og af pensionsprocenten på tillæggene, forhøjelse af funktionsløn/kvalifikationsløn og forhøjelse af fritvalgstillæg.

Lønstigningerne er med andre ord en gang ”blandede bolsjer”, medgiver Jakob Bang, der er FOAs forhandlingschef.

”Der er ikke nogen overordnet linje, når vores egen organisationspulje udmøntes. Tværtimod er det netop pointen, at den skal bruges til at fylde huller ud. Pengene bruges derfor til at opfylde helt konkrete ønsker fra FOAs sektorer og faggrupper, for eksempel til at øge pensionsprocenten. Andre grupper har en strategi, hvor de gerne vil have øgede tillæg, som på et tidspunkt kan føre til, at gruppen rykker et helt skalatrin op,” siger Jakob Bang.

Flest penge til sosu’er

For nogle faggrupper er det denne gang stigninger i småtingsafdelingen. For andre, især social- og sundhedsassistenter, er der tale om markante løft af lønnen. Sosu-assistenter med mellem 4 og 10 års erfaring i jobbet løftes eksempelvis fra løntrin 22 til løntrin 26, og det giver en månedlig lønforhøjelse på 1.572 kroner plus pension. Det er rekrutteringspuljen, der for alvor rykker i lønnen på sosu-området.

Men også fra ligeløns- og lavtlønspuljen flyder der penge til FOAs faggrupper.

”Vi har aftalt, at hvis man får penge fra rekrutteringspuljen, får man ikke noget fra ligelønspuljen. Og hvis man er omfattet af ligelønspuljen kan man ikke samtidig få fra lavtløns- og rekrutteringsprojektet. Det har for eksempel betydet, at når sosu-assistenterne var den prioriterede gruppe i rekrutteringspuljen, så går ligelønspuljen mest til sosu-hjælperne,” forklarer Jakob Bang.

Alle stigninger kommer dermed fra en bestemt pulje, men organisationspuljen er dog blevet brugt til at supplere de øvrige puljer.

Tjek din egen faggruppe

I faktaboksen under artiklen kan du se lønstigningerne for en række af FOAs faggrupper. Beregningerne er baseret på løngruppe 0, så hvis du arbejder i en kommune eller region med løngrupperne 1-4, vil stigningerne være højere.

Beregningerne er endvidere sket for fuldtids-ansattes månedsløn, så stigningerne er lavere, hvis du arbejder på deltid.

Af pladshensyn har vi ikke alle FOAs faggrupper med i listen. Er din faggruppe ikke med på listen, kan du finde den i FOAs lønmagasiner 

Eller du kan også tjekke din faggruppes samlede OK18-resultat 

Tjek din lønseddel for april, og kontakt din tillidsrepræsentant eller din lokale afdeling, hvis du er i tvivl om, du har fået de lønstigninger, du skal have. 

 

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev