Annonce

HEgn og hus

Tema: Kofoedsminde

Tilsyn: Hash og højt vikarforbrug øger konfliktniveau på sikret institution

Tilsynsrapporter fra Kofoedsminde viser, at eksterne vikarer og et øget hashforbrug blandt beboerne er med til at højne konfliktniveauet på institutionen.

Annonce

I den seneste tilsynsrapport fra december 2018 skriver Socialtilsyn Øst, at det i interviews med beboerne fremgår, at vikarerne ikke formår at respektere beboerne på samme måde som det faste personale. Joachim Rode

Af Ida Østerlund
Journalist

Af Anders Ejbye-Ernst
Journalist

Annonce

Tip os: Kender du noget til forholdene på Kofoedsminde, kontakt da gerne Fagbladet FOAs journalister Ida Østerlund på ibrn@foa.dk og Anders Ejbye-Ernst på anee@foa.dk.

Socialtilsyn Øst kritiserer den sikrede institution Kofoedsminde for at have et højt forbrug at eksterne vikarer og en stor udskiftning i medarbejdergruppen. Institutionen, der huser domsanbragte, kriminelle udviklingshæmmede, får også kritik for at have problemer med hash blandt beboerne.

Det fremgår af flere tilsynsrapporter, som Fagbladet FOA har fået aktindsigt i.

I den seneste rapport fra den 14. december 2018 påpeger Socialtilsyn Øst, at der foregår overgreb beboerne imellem på grund af et eskalerende hashforbrug, og at hashforbruget skaber konflikter. Socialtilsyn Øst skriver blandt andet:

“Det vurderes, at tilbuddet har udfordringer med hashmisbrug, som er med til, at der er konflikter mellem borgerne."

Vikarforbrug skaber frustration

Fagbladet FOA har tidligere afsløret, at Kofoedsminde i perioden 2015 til 2018 brugte 133 millioner kroner på at købe vikarydelser fra det private firma Vikarspecialisten. Ligeledes har Fagbladet FOA kunnet fortælle, hvordan Vikarspecialisten rekrutterer eksempelvis vagter og soldater til vikararbejde som omsorgsmedhjælper på Kofoedsminde.

Nu viser det sig, at det høje vikarforbrug også bemærkes af beboerne på Kofoedsminde.

“Borgerne giver udtryk for, at brugen af eksterne vikarer og udskiftning i medarbejdergruppen på de enkelte afdelinger skaber frustrationer i borgergruppen og virker konfliktoptrappende på borgerne,” skriver Socialtilsyn Øst i en tilsynsrapport fra december 2018. 

Endvidere hedder det også:

"Brugen af eksterne vikarer er højt, og det afspejler sig i samspillet med borgerne, som derfor ofte møder medarbejdere, der ikke har relevante kompetencer."

Forsker: Socialfaglig viden er altafgørende 

Maria Røgeskov arbejder i Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, VIVE, og forsker i det specialiserede voksenområde. Hun fortæller, at det kan være svært at have de fornødne kompetencer, hvis man kommer udefra som vikar. Det er nemlig altafgørende, at ansatte, der arbejder med udviklingshæmmede voksne med udadreagerende adfærd, har socialfaglig viden om, hvordan borgerne skal håndteres.

“Får borgere som dem på Kofoedsminde ikke den fornødne pædagogiske hjælp, kan det betyde, at den udadreagerende adfærd bliver mere hyppig, og på den måde bliver vejen til reetablering til samfundet endnu længere,” fortæller Maria Røgeskov.

Forstander: Hashmisbrug højner ikke konfliktniveauet

Kay Jokil, som er forstander på Kofoedsminde, mener ikke, at beboernes hashmisbrug er med til at øge konfliktniveauet.

“Jeg tror ikke, hashmisbruget har noget med det høje konfliktniveau at gøre. Tværtimod kan man næsten fristes til at sige. Der kan dog opstå konflikter, hvor beboerne ikke synes, de har det hash, de skal have,” siger Kay Jokil.

Han erkender, at institutionen har et problem med et stort forbrug af hash blandt beboerne, men de har svært ved at gøre noget ved det.

“Vi forsøger at begrænse beboernes forbrug af hash så meget som muligt, men eftersom man ikke kan forhindre det i fængslerne, hvor der er meget mere låst af end her, så har vi vores udfordringer med at forhindre hash her. Det er der desværre i nogle perioder,” siger forstanderen.

Vikarspecialisten: Vi genkender ikke kritikken

Jens Buch, der er direktør i Vikarspecialisten, genkender ikke Socialtilsynets kritik. Han mener, at Vikarspecialisten leverer et godt stykke arbejde på Kofoedsminde. 

“Vores personale kommer ind, når det faste personale mangler. Det, at det er uvante mennesker, der ikke er kendt af beboeren, kan sikkert give konflikter. Men det er bare ikke mit indtryk, at det gør det. Helt oprigtigt synes jeg ikke, at jeg kan genkende kritikken," siger Jens Buch.

Bag om Kofoedsminde

Kofoedsminde er en specialinstitution drevet af Region Sjælland. Institutionen er den eneste af sin art i Danmark og ligger i Rødby på Lolland. På Kofoedsminde bor psykisk udviklingshæmmede kriminelle, hvor de afsoner domme for grov kriminalitet – herunder mord, vold og voldtægt. På Kofoedsminde er der 14 sikrede afdelinger og én åben afdeling. Kofoedsminde har såkaldt modtagerpligt, og der er netop nu 70 anbragte beboer. Der er 375 medarbejdere.

Fagbladet FOA har undersøgt forholdene på Kofoedsminde efter et groft overfald på en nattevagt i efteråret 2018. Researchen bygger på aktindsigter hos Socialtilsyn Øst, Arbejdstilsynet og Region Sjælland og interviews med centrale kilder og eksperter.

Få Fagbladet FOA i din mail-boks

Tilmeld dig Fagbladet FOA nyhedsbrev og få nyheder, tips og gode råd direkte i din indbakke.
Ved at tilmelde dig, accepterer du FOAs persondatapolitik.

Er du medlem af FOA?
Nyhedsbrev